Per Madsen fester NLFs høyeste utmerkelse som innebærer æresmedlemskap, på brystet til Erik Graarud. En smilende Edvin Bellsli i bakgrunnen ble noen minutter senere også utnevnt til æresmedlem i NLF.
Per Madsen fester NLFs høyeste utmerkelse som innebærer æresmedlemskap, på brystet til Erik Graarud. En smilende Edvin Bellsli i bakgrunnen ble noen minutter senere også utnevnt til æresmedlem i NLF.

Strålende 75-årsfeiring av NLF

75-års-markeringen av Norges Lastebileier-Forbund i Trondheim 11.-13. juni ble gjennomført på en strålende måte med hedring av fortjente tillitsmenn som et verdig punktum på jubileumsmiddagen hvor nær 400 hundre deltok. Landsmøtet og jubileumsfeiringen viser at lastebilnæringens fremste organisasjon står sterkt og har solide talsmenn, lokalt og sentralt.

I tre dager holdt formannen, Per Madsen, og adm. direktør Olav Slaatsveen en sikker hånd over arrangement. @%:Gjennomføringen av landsmøtet gikk som smurt, alle pustet lettet ut, men i innspurten, trolig på grunn av tidsnød, glapp det. Nyvalgt styre får med seg et smertefullt landsmøtevedtak, knyttet til 25,25 m vogntoglengder/60 tonn, som det kan bli vanskelig å håndtere.

Tapte kampvotering

Et av de siste forslagene på lista før valgene kom fra fylkesstyret i Oslo/Akershus som ønsket at NLF på prinsipielt grunnlag skulle gå mot 25,25 m vogntoglengder inntil hele veinettet kan åpnes for 25,25 m. Prøveordningen gir konkurransevridning, var argumentet fra avdelingen.

Forbundsstyrets innstilling til vedtak viste til pågående forsøksordning med 25,25 m/60 tonn, og at prøveordningen skal avvikles 1. juni 2011. Først da vil det være hensiktsmessig for NLF å foretar sin endelige vurdering i forbindelse med at også myndighetene da har vurdert erfaringene fra prøveperioden. Styrets forutsetning var at ordningen med modulvogntog, etter evalueringen, må tillates på hele veinettet som er egnet for slike kjøretøy, eller at hele ordningen med modulvogntog opphører.

Forbundsstyret tapte kampvoteringen som ga stemmetallet 43-38 i favør av Oslo/Akershus-forslaget. Dette vedtaket blir omgående en hodepine for styret etter Vegdirektoratets forslag i disse dager går ut på å forlenge prøveperioden og utvide veistrekningene.

Ordningen utvides

Vegdirektoratets forslag kommer etter at samferdselsdepartementet har gitt pålegg om å utrede og foreslo utvidelser i veinettet som er omfattet av modulvogntog. Det er hittil høstet få erfaringer fra prøveordningen som ble innført i 2008, og det foreslås å forlenge prøveordningen fra tre til fem år. Samtidig er det forelått å utvide ordningen på nye veistrekninger slik at man får mer sammenhengende strekninger, riktignok de fleste med 50-tonns totalvekt.

Foreløpig er det kun Jernbaneverket som har svart, og svaret er nei. Med vedtaket i Trondheim skal det bli interessant å se hvordan Madsen & co håndterer saken videre.

- Jeg er svært lite glad for vedtaket, for begge parter ønsket i realiteten det samme, var Madsen umiddelbare kommentar som ble forsterket av Elling Haukebøe, formann i kontrollkomiteen: - På grunn av tidsnøden tror jeg ikke vi var klar over konsekvensen av hva vi stemte for.

Stø kurs

Med unntak av 25,25-voteringen viser NLF stø kurs. Beretning og regnskap ble klappet gjennom med stor støtte for forbundstyrets linje og administrasjonens oppfølging.

Det ble glatt bevilget nye 2 mill. kroner til holdningsskapende virksomhet, det var enstemmighet om uttalelser om at lastebilnæringen må sikres like konkurransevilkår, bekymring over forfallet på riks- og fylkesveiene og at myndighetene må ta miljøutfordringene på alvor.

Budsjettet for 2011 og 2012 på henholdsvis 46,1 og 46,5 mill. kroner, ble klappet inn. At medlemmene bør stelle pent med forbundets samarbeidspartnere, er udiskutabelt siden nær 20 mill. årlig kommer fra disse avtalene. Uttalelsen, "det beste du kan gjøre for deg selv og forbundet er å benytte medlemsavtalene," er så sann så sann.

Handlingsprogrammet for 2010-2012 ble vedtatt og rekrutteringsmål til 5000 medlemmer står fast.

Styringsmessig er NLF en mannsbastion. Av de 88 delegatene på landsmøtet var fire kvinner. To hadde ordet, og statistisk uttalte 50% av delegatene seg. I så måte slo de sine mannlige meddelegater ned i støvlene, for der utgjorde den store hop landsmøtets tause majoritet.

Avslutningsvis ble det besluttet å legge kommende landsmøte om to år til Trysil med Hedmark/Opplandsavdelingen som arrangør.

Forsiden nå