Styret i Norsk Bergmekanikkgruppe ble torsdag gjenvalgt. Fra venstre: Øyvind B. Dammyr (NTNU), Hanne Wiig Sagen (Jernbaneverket), Kristin H. Holmøy (SINTEF) og Are Håvard Høien. Ikke tilstede: Thomas K. Mathiesen (Norconsult) og Torbjørn Yri (Sweco Norge).
Styret i Norsk Bergmekanikkgruppe ble torsdag gjenvalgt. Fra venstre: Øyvind B. Dammyr (NTNU), Hanne Wiig Sagen (Jernbaneverket), Kristin H. Holmøy (SINTEF) og Are Håvard Høien. Ikke tilstede: Thomas K. Mathiesen (Norconsult) og Torbjørn Yri (Sweco Norge).

Styrevalg i NBG

Sjekk hvem som ble valgt inn i Styret i Norsk Bergmekanikkgruppe på årsmøtet torsdag kveld.

Slik er styret i Norsk Bergmekanikkgruppe:
Leder: Kristin H. Holmøy, SINTEF
Sekretær: Øyvind B. Dammyr, NTNU
Styremedlem: Thomas K. Mathiesen, Norconsult AS
Styremedlem: Are Håvard Høien, Statens vegvesen
Varamedlem: Hanne Wiig Sagen, Jernbaneverket
Varamedlem: Torbjørn Yri, Sweco Norge AS

Årsmøtet ble arrangert hos Vegdirektoratet på Bryn. Styret som ble valgt satt også forrige periode, og tok gjenvalg.

- Målet for neste år er å lage en felthåndbok. Jeg er feltgeolog selv og vil utgi en liten felthåndbok i lite format, sier Kristin H. Holmøy som går på sitt andre år som leder av gruppen.

I tillegg arrangerer gruppen endel kurs. Blant de mest spennende er «Kompleks underjordsanlegg geometri og design» som arrangeres i Trondheim i september. I tillegg er gruppen med på å arrangere Bergmekanikkdagen som er endel av Fjellsprengningskonferansen i november.

- Ellers handler det om å bidra til at folk vet om oss og får vite at det er mulig å søke midler gjennom oss, sier leder Holmøy.

Foruten å arrangere årsmøte, inviterte NBG to eksterne foredragsholdere for å sette fokus på fullprofilboremaskiner (TBM). Disse var Sindre Log fra TBM-leverandøren Robbins og Oskar Aurell fra Skanska. Log ga en innføring av hvordan en TBM-fungerer og om ulike TBM-maskiner. Aurell snakket om TBM-prosjektet i Hallandsåsen i Sverige, og hvilke utfordringer Skanska og Vinci (joint venture) har der. I tillegg snakket NBG-sekretær Øyvind B. Dammyr om bergslagsproblematikk og implikasjoner ved fremtidige høyhastighetsbaner.

Fakta om Norsk Bergmekanikkgruppe:

NBGs formål er å samle alle norske bergmekaniske og ingeniørgeologiske interesser i felles arbeid for å lette utveksling av kunnskap og erfaring omkring bergmekaniske og ingeniørgeologiske spørsmål. I tillegg representerer vi landet internasjonalt. Foreningen er tilsluttet Norsk Jord- og Fjellteknisk Forbund, International Society for Rock Mechanics og The International Association for Engineering Geology and the Environment. (Tekst hentet fra hjemmesiden til NBG).

Norsk Bergmekanikkgruppe så dagens lys i 1968 og har i dag godt over 200 medlemmer fra konsulent-, byggherre- og entreprenørsiden, samt fra forsknings- og utdanningsmiljøer.

 

Forsiden nå