Daglig leder Børre Simonsen i HeatWork (t.v.) opplyser at den første maskinen går til Statkraft Varme i Trondheim. Prosjektleder Jon Anders Hagen har store forventninger til HW 3600 HydroHeater.
Daglig leder Børre Simonsen i HeatWork (t.v.) opplyser at den første maskinen går til Statkraft Varme i Trondheim. Prosjektleder Jon Anders Hagen har store forventninger til HW 3600 HydroHeater.

Suksess for HydroHeater i Narvik

HydroHeater er navnet på et mobilt kraftverk som leverer fjernvarme og kan herde betong i utfordrende klima året rundt. HeatWork i Narvik står bak den revolusjonerende nyvinningen som bygger på selskapets velutviklede tinesystem.

Lanseringen av nye HW 3600 HydroHeater var koordinert med Rallardagene i Narvik. Daglig leder Børre Simonsen i HeatWork forteller til Anlegg&Transport at utstyret allerede er i produksjon, og at den første maskinen i Norge går til Statkraft Varme i Trondheim.

HydroHeater er en mobil fjernvarmeenhet på 103 kW som kan levere varmt vann på opptil 100 grader Celcius. Maskinen er frostsikret med bruk av miljøvennlig VTV-væske, og den kan levere 5600 liter varmt vann i timen med en regulerbar temperatur fra 0-100 grader C.

HydroHeater kan også brukes til teletining og oppvarming ved å koble til en ekstra trommel. Da vil to slangekretser gi meget fleksibel bruk og optimaliserer tineprosessen. HeatWork har bevist at selskapets løsning har stor kapasitet for tining av tele på store områder, i kablegrøfter, gruber og gulv. Systemet kan også benyttes til oppvarming av bygg og haller ved tilkobling av tilleggsprodukter. En pumpe som gir 3900 l/h og100°Ci slangene, gir en rask tining.

Full kontroll

Gjennom samarbeid med store entreprenører som Peab, Svevia og Bilfinger Berger, samt flere vindkraftentreprenører, har HeatWork med suksess testet ut og tatt i bruk den nye herdemetoden på ulike betongprosjekter i Sverige.

- Norske entreprenører har også prøvd metoden, og vi ser store og nye anvendelsesområder for konseptet. HeatWork brukes som energikilde og styringsverktøy ved betongarbeid før, under og etter støping. Konseptet et svært effektivt til forvarming, fjerning av is og snø og varme mot forskaling, understreker Børre Simonsen, og forteller videre: - I tillegg til nøyaktig temperatur og herdekontroll gjennom innstøpte HW-rør i betongen, kan systemet sikre optimal kvalitet under herding. For alle operasjoner kan temperatur og energi styres trinnløst fra 0-100 grader C, eller ved tilkobling av forinnstilte temperatursensorer som styrer prosessen. Både system og metode kan også enkelt benyttes når det er behov for kjøling i betongkonstruksjoner.

Revolusjonerende

Herdemetoden er ny i Skandinavia og beskrives som revolusjonerende og innovativ. Svevia og Peab har brukt HydroHeater ved betongarbeid i gulv og brukonstruksjoner. Også for betongfundament til vindmølleprosjekter er herdesystemet tatt i bruk med meget gode resultater.

- Med økt krav til dokumentert kvalitet, samt krav til fremdrift uavhengig av årstid, vil HeatWork være et viktig verktøy for entreprenører og byggherrer i fremtiden.

De nye bruksområdene gjør HeatWork til et flerbrukskonsept aktører innen privat og offentlig sektor vil ha stor nytte av, sier Børre Simonsen.

 

Forsiden nå