Kullet transporteres på bånd inne i de mange kilometer lange gangene i gruven før det her kommer ut i dagen.
Kullet transporteres på bånd inne i de mange kilometer lange gangene i gruven før det her kommer ut i dagen.

Svalbards kullproduksjon i «ventemodus»

Uttaket av kull i Svea-gruva holdes lavere enn normalt de kommende årene. Dette for å kunne opprettholde driften i påvente av at en ny gruve noen km lengre inn i øyriket skal åpnes.

Store Norske Spitsbergen Grubekompani ønsker å åpne ny gruve på Lunckefjell, noen km i luftstrekning inn i landet. I dag hentes kullet ut i Svea Nord-gruva med innkjøring fra Svea. Den såkalte «longwall-gruva» har vært en drøm for Store Norske om man ser bort fra brannen i 2005 som forårsaket en driftsstans på åtte måneder. Rundt 32 millioner tonn kull av god kvalitet har bidratt til driftsresultater i mange hundre millionersklassen for Store Norske. Kullet i Svea Nord ligger i et hele fire meter høyt panel.

Men nå går det mot slutten, og øynene rettes etter hvert over mot Lunckefjell som ligger et par km lengre nord for Svea-gruva. Det er imidlertid fremdeles noen politiske hindre som skal forseres før produksjonen kan starte. I Lunckefjell regner man med at det finnes ca. 13 millioner tonn kull, og at 10 millioner kan utvinnes. Søknad om oppstart ble sendt til sysselmannen på Svalbard sommeren 2010, og ønsket om driftsstart er satt til 2014.

Stein i kullet

I påvente av at de politiske beslutningene tas, holdes nå produksjonen i Svea Nord på et «forsiktig» nivå. Produksjonstallene i årsberetningen til Store Norske viser at det i toppåret 2007 ble tatt ut 4073 millioner tonn fra Svea Nord. Året etter var tallet 3430 mill. tonn, i 2009 redusert ytterligere til 2641 mill. tonn og i fjor ble det tatt ut 1934 millioner tonn kull. Da Anlegg&Transport var på besøk i begynnelsen av november viste tallene 1,028 millioner tonn kull så langt i år. Salgsbudsjettet for neste år er satt til 1,4 millioner tonn.

Det er flere grunner til lavere produksjon. Uthaling av tiden er én vesentlig faktor. En annen er kvaliteten på kullet i de tre gjenværende panelene i Svea Nord. «Indrefileten» er tatt ut, og det er mye stein i det som gjenstår. Trolig er det fire-fem millioner tonn kull igjen i Svea Nord.

På grunn av dårligere kvalitet har Store Norske investert i et renseanlegg (ORV).

Kullet skal gjennom renseanlegget før AF Gruppen transporterer det videre til havna for utskipning. Dette mellomleddet har så langt vært en flaskehals. Kapasiteten inn i renseanlegget er 400 tonn, og kun 50% kommer ut med god kullkvalitet. Det er også mye spenning knyttet til hvordan det vannbaserte renseanlegget vil klare den strenge vinteren i Svea. På toppen av innkjøringsutfordringene viser det seg at knuseren som står ved inntaket til anlegget, må byttes ut. Dagens knuser «spytter ut» alle bitene med fraksjon over 50 mm før de kommer inn i renseanlegget.

Korte paneler

Ett annet forsinkende ledd er nivåene i de gjenværende kullpanelene. I oppstarten av Svea Nord var panelene lange. De tre som gjenstår er vesentlig kortere, og det er en tung prosess å flytte strossa som er 250 meter bred. De 150 stemplene veier 40-50 tonn hver, og det tar tid å montere disse i kombinasjon med kuttrommelen, transportbånd til knuser og videre til de kilometer lange transportbåndene som tar kullet ut i dagen.

I tillegg må strossa monteres speilvendt i de to siste panelene. Dette medførte at krysset ble sendt til England for ombygging og maling. I bestillingen oppsto det for øvrig en feil av det festlige slaget. Da det ble sendt bestilling av fargevalget, snek det seg inn en feil slik at utstyret var rosa og grønt da det kom ut av fabrikken i England.

Dersom det blir driftsstart i Lunckefjell vil transport av kullet først skje med biler over fjellet/isbre og til Svea Nord-gruven (den nordre inngangen). Deretter transporteres kullet på det eksisterende beltesystemet i Svea Nord og ut samme vei som kullet kommer i dag.

PS: Store Norske utvinner også kull fra Gruve 7 like ved Longyearbyen. Noe av dette kullet eksporteres, men mye går til produksjon av energi til befolkningen. Siden 1916 har Store Norske Spitsbergen Kullkompani tatt ut rundt 50 millioner tonn kull fra gruvene på Svalbard.

Forsiden nå