Sweco vinner prestisjeprosjekt

Sweco vinner prestisjeprosjekt

Sweco har fått jobben med prosjektere arbeidet med å bygge en av landets lengste tunneler på strekningen mellom Gvammen og Århus på E134 i Telemark.

E134 er korteste vei fra Drammen til Haugesund, og en av hovedforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. Gjennom Telemark har veien flere steder dårlig standard, med smal vei, krappe svinger og store stigninger. Spesielt mellom Gvammen i Hjartdal kommune og Århus i Seljord kommune er det strekninger som gir betydelige utfordringer.

Ny vei mellom Gvammen og Århus har vært planlagt siden midten av 80-tallet. Statens vegvesen har besluttet at det skal bygges en tunnel gjennom Mælefjell, og prosjektet har en total kostnadsramme på ca. 2 milliarder kroner.

Mer enn 15 minutter kortere reisevei

Den nye traséen blir 11,7 km lang og flat mot dagens 22,6 kuperte kilometer. Reisetiden reduseres med mer enn 15 minutter, og den nye veien gir i tillegg betraktelige miljøbesparelser og økt trafikksikkerhet. Veien planlegges åpnet i 2018.

- Dette er et stort og viktig veiprosjekt i hjertet av Telemark. Det er lagt ned mye arbeid i å komme frem til best mulig løsning, og det har vi nå funnet, sier Trude Holter, prosjektleder i Statens vegvesen.

Hun forklarer videre hvordan prosjektet vil få store konsekvenser for regionen:

- Kortere reisevei, bedre trafikksikkerhet, mindre belastning på miljøet og store besparelser i transportkostnadene for både næringsliv og øvrige trafikanter. Oppsummert så får vi når den nye traséen åpner i 2018 kortere og bedre vei fra Østlandet til de store hytteområdene i Vest-Telemark. Det vil være med og stimulere til vekst og utvikling av regionen som reiselivsområde, understreker Holter. 

Spennende og krevende utfordringer

Statens vegvesen har valgt Sweco å prosjektere den nye traséen. Prestisjeprosjektet blir et av selskapets største veibyggingsprosjekter.

- Vi skal bygge en av Norges lengste tunneler på 9,4 km. Dette er et prosjekt vi er veldig stolt av å få lov til å være med på. Tilliten og anerkjennelsen vi har fått fra Statens vegvesen gjennom å bli valgt, viser at vår kompetanse på dette området er ledende både i Norge og internasjonalt, sier Tron Kjølhamar, adm. direktør i Sweco Norge.

- Tunnelbyggingen alene vil generere over 1,2 mill. m 3 steinmasser som må sprenges ut. Gvammen vassverk, de vernede kulturminnene ved Århus, og den enorme logistikken i hele prosjektet stiller store krav til vår kompetanse og gjennomføringsevne, forteller Snorre Lægran, divisjonsdirektør.

Han påpeker at prosjektet er et veldig spennende oppdrag, mye som følge av kompleksiteten og de utfordringene som ligger i det som skal løses.

Forsiden nå