Fredag 29. september inngikk Statens vegvesen kontrakter med Johs. J. Syltern AS og Kruse Smith AS om bygging av fv. 723 og fv. 14. Fra venstre: Daglig leder Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS, prosjektleder Hanne Moe i Statens vegvesen og anleggsleder Bjørn Velken i Kruse Smith AS.
Fredag 29. september inngikk Statens vegvesen kontrakter med Johs. J. Syltern AS og Kruse Smith AS om bygging av fv. 723 og fv. 14. Fra venstre: Daglig leder Øystein Syltern i Johs. J. Syltern AS, prosjektleder Hanne Moe i Statens vegvesen og anleggsleder Bjørn Velken i Kruse Smith AS. (Foto: Ellinor Hansen, Statens vegvesen)

Syltern-kontrakter på flere hundre millioner kroner

Statens vegvesen har inngått kontrakter om bygging av to nye veiprosjekter på Fosen.

De to prosjektene er 4,6 kilometer ny fylkesvei 723 i Åfjord mellom Ryssdalen og Herfjord, som erstatter en rasfarlig strekning, og ny tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden på fylkesvei 14 i Roan.

Johs. J. Syltern AS er hovedentreprenør på jobben på fv. 723.

På fv. 14 har Johs. J. Syltern AS og Kruse Smith AS fått kontrakten i et arbeidsfellesskap.

- Nå skal vi først ha en runde med samhandling med entreprenørene der vi avklarer forventninger til hverandre og etablerer en felles forståelse av kontraktene. Vi regner med å begynne anleggsarbeidet i månedsskiftet oktober/november i begge prosjektene, sier prosjektleder Hanne Louise Moe.

Fv. 723 Herfjord-Ryssdalen

Den nye fylkesveien skal erstatte en rasutsatt strekning forbi Ryssdalen og Rapet mellom Kvenndalsfjellet og Herfjord i Åfjord kommune.

Prosjektet består av 3,2 km vei i dagen, Ryssdalstunnelen (lengde 760 meter), Herfjordstunnelen (lengde 590 meter) og Ryssdalsbrua (lengde 145 meter). Totalt 4,6 km.

Prosjektet er finansiert med statlige rassikringsmidler, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statkraft og Åfjord kommune.

Det var veldig jevnt på tilbudsåpningen. Se prisene her.

Fv. 14 Sumstad-Hellfjorden

Den nye tunnelen mellom Sumstad og Hellfjorden på fv. 14 i Roan blir ca. 550 meter lang. Ny tunnel skal redusere dagens strekning med ca. en km, og veistandarden vil heves betraktelig. I tillegg vil tidligere problem med ras og perioder med stengt vei reduseres.

I tillegg til tunnelen, innebærer prosjektet å bygge i underkant av en km vei i dagen. Veien skal ha en bredde på 7,5 meter. Fartsgrensen blir 80 km/t.

Prosjektet er en del av utbyggingspakken Fosenvegene, som Statens vegvesen bygger på vegne av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune.

- Ny fv. 723 skal stå ferdig høsten 2019, mens ny fv. 14 skal være ferdig innen utgangen av 2018, sier Moe.

Forsiden nå