Tallene som taler om gode tider

Tallene som taler om gode tider

Aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen er på høyde med toppåret 2008.

Tallene fra SSB viser at aktivitetsnivået i bygg og anlegg nå er på nivå med toppnivået i 2008.
Tallene fra SSB viser at aktivitetsnivået i bygg og anlegg nå er på nivå med toppnivået i 2008.

2. kvartal 2012 ble en periode med solid vekst i anleggsnæringen. For anlegg var veksten fra samme periode i fjor hele 17 prosent, mens den for bygg var på 5,7 prosent.

Samlet vekst var på 8,5 prosent, ifølge virkedagskorrigerte tall.

Når det korrigeres for sesongmessige variasjoner, har aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen økt med 0,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2012. Produksjonen er dermed på høyde med toppnivået i 2008, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Veksten skyldes den rekordhøye aktiviteten i anleggssektoren. I bygg var det derimot en nedgang i produksjonen på 1,1 prosetn fra 1. kvartal til 2. kvartal i år.

Tallene bekrefter det lederne hos importørene av anleggmaskiner forteller. De selger nemlig maskiner som hakka m...

Også Kåre Valebrokk har spådd en gullalder i anleggsbransjen.

 

 

Forsiden nå