Tom Eikså har kjøpt seg opp i firmaet og lovpriser den store veiutbyggingskontrakten.
Tom Eikså har kjøpt seg opp i firmaet og lovpriser den store veiutbyggingskontrakten.

Tidenes avtale reddet driften

Da finanskrisen var i ferd med å få et skikkelig fotfeste i TT Anlegg, fikk entreprenørbedriften i Mandal tidenes kontrakt.

Eier og daglig leder, Tom Eikså (49), ble jublende glad da entreprenørbedriften hans fikk tilslag på bygging av fire km trefelts vei på E39 like vest for Vigeland. Ikke bare var kontrakten på 185 millioner kroner den største i selskapets historie, men den kom også på et svært viktig tidspunkt.

- Det betydde veldig mye for oss å få denne kontrakten i en tid da det var tøft. Vi regnet bevisst lavt på jobben, for å få kontrakten og holde driften i gang, sier Eikså til Anlegg&Transport.

Regnet bevisst lavt

Høyeste anbud var på nær 65 millioner kroner mer enn TT Anleggs. Eikså sier det var flere grunner til at bedriften kunne gå så lavt.

-For det første var jobben rett utenfor egen dør, noe som sparer bedriften for overnattingsutgifter. Normalt tilsvarer dette besparelser på 500 kroner daglig for hver mann.
-Bedriften hadde det nødvendige utstyret tilgjengelig.
-Jobben like vest for Vigeland passet perfekt for TT Anleggs ansatte, for erfaringsmessig klarer man å få størst effektivitet med egne folk.

- Man klarer ikke å få til samme drift med innleid utstyr og arbeidere som meg egne, sier Eikså.

I tillegg er TT Anlegg medeier i flere mindre entreprenører, og ved å benytte disse som underentreprenører i prosjektet, betalte Eiksås selskap til "til seg selv".

Kjøpte rett før smellen

I 2008 kjøpte Eikså seg opp på eiersiden i TT Anlegg. Han økte fra 44% eierandel til hele 92%. Like etter kom finanskrisen over store deler av verden. Da den noe senere også nådde Sørlandet (i 2008 var det allerede en rekke store prosjekter i gang), fikk altså TT Anlegg kontrakten som holdt det store permitteringsspøkelset på avstand.

- Jeg kjøpte meg kanskje ikke opp i selskapet til rett tid, sier Eikså idag.

Han smiler, ikke fortviler, for det virker ikke å ligge i hans natur. Eikså ser fremover og mobiliserer for å gripe neste sjanse i anbudsmarkedet. Og den kan komme raskt.

I februar er det anbudsfrist på flere store prosjekter i nærområdet, blant annet bygging av22 kmvei og 31 gigantvindmøller som skal opp og snurre. I tillegg kommer det endel mindre prosjekter. Den beste søknaden for å sikre seg noen av de kommende jobbene, er å gjøre en god jobb og levere gode anbud.

Streng vinter

Prosjektet på E39 ble startet for rundt et år siden, og det skal overleveres Statens vegvesen datoen 11.11.11 klokken 11.

- Det er en dato vi bare ikke kan bomme på, humrer anleggsleder Øyvind Johnsen når Anlegg&Transport treffer ham på anleggskontoret.

Han sier anleggsarbeidene er i rute, men legger til at vinteren har vært krevende. På det verste går telen1,3 meterned i bakken, og dette forsinker naturlig nok arbeidet. Men enn så lenge er TT-mannskapet godt igang med flytting av store mengder løsmasse, sprengning og oppfylling. I tillegg er mannskapet snart ferdig med bygging av tre bruer i betong, og det skal videre bygges en diger støttemur, en miljøtunnel, en bekkekulvert og det skal lages et lukket overvannsystem langs hovedtraséen.

Det er med andre ord nok av jobb. Bare til å montere sammen det55 meterlange røret for bekkekulverten, ble det skrudd inn 2,5 tonn bolter.

TT Anlegg står selv for mesteparten av jobben frem til asfalteringen av veien på snaut fire km, samt montering av rekkverk og belysning. Her vil det også bli benyttet underentreprenører.

- På det meste har vi hatt 40-50 egne folk på prosjektet, men det er noen færre nå om vinteren, sier Eikså.

Utfordring og veistenging

Nettopp vinteren byr for øyeblikket på de største utfordringene. Tidligere i vinter var det meget streng kulde, og dersom denne ikke slipper taket utover i vintermånedene blir det harde tak.

- En stor utfordring var det også da vi måtte stenge E39 fra fredag til mandag morgen for å sprenge vekk en fjellknaus langs veien. Det satt langt inne å få tillatelse til å stenge E39, og vi jobbet 24 timer i døgnet den helgen, forteller Johnsen.

Godkjenningen for stenging for å få gjort jobben, gikk fra fredag kveld til mandag morgen kl. 04.00. Klokken 03.00 mandag morgen ble E39 åpnet for fri ferdsel igjen.

Nå er neste magiske dato 11. november 2011, lokken 11.00.

Forsiden nå