Stridsøksen er gravd ned i Oslo Havn etter at avtalen med Statoil er i havn.
Stridsøksen er gravd ned i Oslo Havn etter at avtalen med Statoil er i havn.

Tjuvstart nord for Minnesund

Byggingen av ny E6 og jernbanelinje nordover fra Minnesund i Akershus skulle starte i 2012. Vegvesenet og Jernbaneverket har imidlertid tjuvstartet.

Det mest synlige bevis på den sterkeste oppgraderingen av E6 noensinne er breddeutvidelsen av Minnesund bru. Men man kan også skimte maskiner i arbeid litt lenger nord.

- Planene er jo klare, og vi fant ut at det var rasjonelt å ta med brua der E6 skal krysse over jernbanen noen få hundre meter lenger nord i samme slengen. Den heter Dorr bru. Maskiner og folk er her likevel, og arbeidene henger dessuten nøye sammen, sier Einar Søberg, som er kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen. Med fire-felts E6 og dobbeltsporet jernbane var uansett dagene talte for kulverten som førte den endrede E6-traséen over jernbanen før OL i 1994.

Arbeidet med den nye brua/kulverten over jernbanen er teknisk ikke spesielt vanskelig, men det skaper selvsagt utfordringer at det går tog i hver retning en gang i timen store deler av døgnet. Det vil derfor være nødvendig med buss for tog noen helger for å få gjort alt bru arbeidet.

Det er firmaet Betonmast AS som står for selve brubyggingen, men også andre entreprenører er inne i bildet når det gjelder graving og transport. Det blir lagt til rette for dobbeltspor, men selve sporene blir lagt senere.

Det er tjuvstartet lenger nordover også. Det er allerede revet noen hus, blant annet et helt gårdstun. Her har Hallingdals-entreprenøren T. Engene AS etablert en liten brakkerigg og skal bygge noen tilførselsveier for Jernbaneverket.

Syv milliarder

Ved inngangen til fellesferien i år undertegnet vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger en avtale til en verdi syv milliarder 2010-kroner for felles utbygging av ny E6 og ny dobbeltsporet jernbane mellom Minnesund og Labbdalen i Stange i Hedmark. Dette er den største samarbeidsavtalen mellom de to statsetatene noensinne.

- Transportkorridoren nordover langs Mjøsa er trang, og det er klare fordeler med å bygge ut vei og jernbane samtidig, sier Søberg. Samfunnet vil spare flere hundre millioner kroner på det, og både de som bor i området og trafikantene vil oppleve en kompakt byggeperiode. Ny E6 skal tas i bruk i 2014, og ny dobbeltsporet jernbane året etter. Når det gjelder vei, er strekningen nesten to mil lang, ny jernbane litt kortere.

Debatten har til tider gått høyt om vei- og trasévalg. Sterke naturverninteresser ville i utgangspunktet ikke ha fire-felts E6 i hele tatt, og skulle det nå bygges ny vei måtte den gå i tunnel omtrent hele strekningen. Det ville ha gjort utbyggingen vesentlig dyrere og mer tidkrevende.

For å gjøre en lang historie kort har Miljøverndepartementet skåret gjennom og bestemt traséen for vei og jernbane.

En fin tur

Det blir tre tunneler for vei og fire for jernbane på strekningen. Lokalveinettet i området blir også oppgradert og tilpasset ny E6, og den gamle jernbanetraséen vil i stor utstrekning bli gang og sykkelvei. Det er absolutt et prisverdig miljøtiltak. Det er også lagt vekt på å berøre strandsonen minst mulig. Dessuten vil reisen for både bilister og togpassasjerer fremstå som en mye mer estetisk nytelse med det valget som er tatt, enn nærmere to mil i tunnel.

Forsiden nå