Fire gamle stålbruer er fjernet og erstattet med betongtrau. Her løfter 100-tonneren Terex Demag fra T.O. Bull AS på plass et av dem på ca. 24 tonn.
Fire gamle stålbruer er fjernet og erstattet med betongtrau. Her løfter 100-tonneren Terex Demag fra T.O. Bull AS på plass et av dem på ca. 24 tonn.

Togstans - men hektisk sporaktivitet

I sommer har det vært togstans på flere strekninger, men aktiviteten på sporet har vært stor. Vedlikeholdsarbeider for mange millioner kroner er blitt pløyd ned i skinnegangen. På Spikkestadbanen er det brukt ca. 40 millioner.

Strømmen ble frakoblet 10. juli på jernbanestrekningen Spikkestad-Asker, og busser overtok passasjertrafikken til Oslo. Samtidig rykket mannskap fra RailCom AS på Lillestrøm inn på sporstrekningen med sine spesialmaskiner.

9. august ble strekningen åpnet for trafikk igjen for Spikkestad/Moss-toget som daglig har ca. 4000 passasjerer.    

Tresviller fra 1958

Alle tresvillene (de eldste fra 1958) på strekningen Spikkestad-Asker (13,5 km) er skiftet ut med 4200 betongsviller. Fire gamle stålbruer er fjernet og erstattet med betongtrau.5 kmlinjegrøfter og 66 stikkrenner er blitt rensket. Hallenskog stasjon har fått ny planovergang, utløpet ved en støttemur og stikkrenner på Røyken stasjon er utbedret. Masseutskifting og utbedring av plaskepartier (våte områder i sporgangen) og justering av sporvekslere er gjennomført. På hele strekningen er det foretatt vegetasjonsrydding.

40 tonns betongbru

RailCom AS har hatt entreprisen for svilleutskiftingen og utskifting av de gamle stålbruene. Den største av de fire betongbruene (trauene) veier ca. 40 tonn, mens de tre andre på ca.4 meterslengde veier 20-24 tonn. Bruene er støpt av Betonmast Anlegg AS, Oslo, på to steder langs jernbanestrekningen, og løftet på plass av T.O. Bull AS som har benyttet en 100 tonns Terex Demag-kran på jobben.

I maskinparken RailCom AS har benyttet på jobben inngår en skinnegående Volvo EW140C (ca. 16 tonn) hjulgraver og tre Huddig gravelastere med jernbaneunderstell. To av Huddig-maskinene er innleid fra svenske JH Spårservice AB.

Helikopter er blitt benyttet til å frakte inn betong for påstøp/landkarene til betongbruene.

I sommer er det også utført omfattende vedlikeholdsarbeider på Drammensbanen og i Oslotunnelen mellom Skøyen og Oslo S.

Forsiden nå