Marit Arnstad til toppmøte
Marit Arnstad til toppmøte

Toppmøte i Trondheim

  Vegkonferansen er det årlige toppmøtet hvor Trøndelags toppolitikere og de med interesse for veibygging samles.

Vegforum Trøndelag og Næringsforeningen har invitert blant andre samferdselsminister Marit Arnstad.

 

Veibehov

Leder for Vegforum Trøndelag og regiondirektør i NHO Trøndelag, Merethe Storødegård, setter fokus på næringslivets behov og prioriteringer for vei i Nasjon transportplan og Vegforum Trøndelags anbefalinger i så måte.

Daglig leder Håvard Sunde i Sunde Transport AS innleder om en transportørs synsvinkel på veiproblematikken.

 

Kostnader

Hva skal til for at logistikk-kostnadene skal bli billigst mulig for trøndersk næringsliv? Er spørsmål John Kenneth Selven stiller, styreleder i NHO Logistikk og Transport Midt-Norge og distriktssjef i Bring Cargo.

Hvordan kan vi jobbe bedre sammen for å få nødvendige veimidler til Trøndelag? Er også et sentralt spørsmål.

I paneldbatten deltar blant andre Susanne Brattli (AP) og Lars Myraune (H) som begge sitter i Stortingets Transportkomite og representerer Trøndelag på Stortinget. Debattleder: Tor Idar Aune fra Nordic Arena.

Vegkonferansen 2012 arrangeres på Britannia Hotel 17. september. Påmeldingsfrist: 13. september.

 

Forsiden nå