Geir A. Mo har ikke fått tid til å utsmykke sitt nye kontor hos NLF, men istedet har han jobbet på spreng med grensesaken som truer norsk transportnæring.
Geir A. Mo har ikke fått tid til å utsmykke sitt nye kontor hos NLF, men istedet har han jobbet på spreng med grensesaken som truer norsk transportnæring.

Torsdag er D-dag for transportbransjen

Den nye NLF-direktøren hisser seg opp over at svenske politimyndigheter ignorerer ministerenigheten fra 1994.

6. august begynte Geir A. Mo i sin nye jobb som adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund. Da var den nordiske «grensekrigen» allerede godt i gang.

Les mer om bakgrunnen for «grensekrigen» her

- At den svenske domstolen ikke var orientert om den nordiske avtalen som har vært praktisert siden midten på nittitallet, bare understreker at det er noe som var helt feil, sier en oppgitt Mo.

-Politijurister kan ikke bare tvangsrestrukturere en hel bransje over natta. Det er heldigvis ikke slik verden fungerer. Slike ting må skje gjennom politiske prosesser ikke gjennom politiprosesser, sier han.

Politiske prosesser

Farsen i det svenske rettssystemet begynte med et vogntog som skulle fra Sverige til Frankrike. Det ble børstet støv av et gammelt EU-rådsdirektiv som begrenset grenseskridende transporter inn og ut av Sverige til 40 tonn, selv om generelle nasjonale transporter i Sverige kan kjøre med betydelig høyere vekter. I tillegg er det satt begrensninger på kjøretøylengde, 18,75 meter for vogntog og 16,5 meter for semitrailere.

At dommen i Göteborgs Tingsrätt også skulle få konsekvenser for norske sjåfører er vanskelig å akseptere, all den tid det siden 1994 har hersket en nordisk ministerenighet om å tillate tyngre og lengre transporter. Blir dommen stående vil den delvis lamme den grenseskridende transporten.

- Vi har jobbet for fullt med å påvirke det politiske miljøet til å ta grep, og vi har vært godt fornøyd med den jobben Marit Arnstad, statssekretær Erik Lahnstein og Samferdselsdepartementet har gjort. Vi har fått et bestemt inntrykk av at departementet har forstått alvoret i saken, sier han.

Løses torsdag?

Mo er spent på morgendagen. NLF har hatt tett kontakt med den svenske søsterorganisasjonen Sveriges Åkeriföretag (SÅ), og signalene derfra er at det er gode forhåpninger å få løst saken torsdag.

- Det ventes at den svenske regjeringen avblåser krisen i morgen. Da slås det fast at avtalen fra 1994 er gjeldene, og vi er igjen tilbake til normalen. Det vil i så fall være en stor seier for bransjen, og forhåpentligvis bidra til at spørsmålet ryddes opp i en gang for alle, sier Mo.

- Det vil vel også være snakk om ny nordisk saksbehandlingsrekord hvis man får til en så rask avklaring, konstaterer han.

Enorme konsekvenser

Dersom Rikspolisstyrelsens tolkning og håndheving av regelverket skulle opprettholdes, ville det hatt enorme konsekvenser for næringslivet.

- Vi har ikke nøyaktige tall, men NLF har ca. 3000 medlemsbedrifter, og vi regner med at rundt halvparten av disse ville vært berørt av disse bestemmelsene. At dette er en viktig sak for oss å rydde opp i er krystallklart, fastslår NLF-direktøren. I tillegg rammes jo en rekke bedrifter som ikke er medlem hos NLF. 

- Det er ifølge SSB rundt 1000 vogntog som passerer grensen hver dag. Om praksisen skulle endres til 40 tonn og kortere lengder, ville man brått trengt 500 lastebiler til. Går man ut ifra at man må kjøpe inn nye biler for å ta unna den ekstra transporten, snakker man raskt om 750 millioner kroner i nyinvesteringer. I tillegg er det endel biler som ikke kan benyttes, eller som må bygges om for millioner av kroner. Hva for eksempel med en tankbil? Skulle den fylles bare halvveis opp for å tilfredsstille reglene, hva da med sikkerheten? Den hadde jo veltet i første sving, sier han engasjert.

- Og hva med de økte kostnadene for næringslivet. Her snakker vi fort milliardbeløp, sier han.

- At det heller ikke er klargjort hva slags konsekvenser det får for tømmertransport og modulvogntog er også en svakhet ved den svenske dommen. Man har nå en situasjon der transportører og kunder ikke vet hva som er lov. Vi får inn mange henvendelser fra fortvilte medlemmer som lurer på hva som er lov og ikke, forteller Mo.

Ingen aksjoner

Erik Graarud, fylkesleder for NLF i Østfold har tidligere tatt til orde for aksjoner dersom ikke saken løses i løpet av uken. Mo avdramatiserer imidlertid situasjonen.

- Nå håper vi som sagt å få en positiv løsning i morgen. Men ellers kan jeg si at vi ikke har brukt tid internt i NLF på å diskutere aksjoner. Jeg tror heller ikke det ville vært hensiktsmessig. Isteden har vi lagt alle kluter til for å forsøke å påvirke myndighetene i både Norge og Sverige. Vi ba blant annet samferdselsministeren sende et brev til sin svenske kollega. Det har hun også gjort. Vi har også hatt jurister som har sett på saken, og vi har hatt fortløpende kontakt med våre søsterorganisasjoner i hele Norden, forteller den nye NLF-sjefen.

- Du ble kastet rett til ulvene med denne saken?

- Ja, det kan du si! Jeg har i alle fall ikke hatt mye tid til utsmykking av kontoret, for å si det slik. Det har vært en bratt lærekurve, men nå har jeg i alle fall fått en god innføring i vekter og dimensjoner, avrunder han.

Forsiden nå