Matthias Wissmann, president i det tyske bilindustriforbundet, VDA, var fornuftig optimist med tanke på nyttekjøretøyindustrien i årene som kommer.
Matthias Wissmann, president i det tyske bilindustriforbundet, VDA, var fornuftig optimist med tanke på nyttekjøretøyindustrien i årene som kommer.

- Transport avgjørende for industrien

- Nyttekjøretøy utgjør ryggraden i moderne industri. I Europa står vare- og lastebiler for 75% av all godstransport, og alle andre transportmidler, skip, tog og fly, er avhengig av dem for å få varene frem.

Dette var innledningsordene til Matthias Wissmann, president i det tyske bilindustriforbundet, VDA, under forhånds-presseseminaret for høstens største nyttekjøretøyutstilling, IAA i Hannover. - Begge de foregående årene har nyttekjøretøyindustrien kommet seg godt igjen etter finanskrisen. I Vest-Europa ble det totale lastebilsalget over seks tonn i 2011 på 262.000 enheter som representerer en oppgang på 31% fra kriseåret 2009. Dette skyldes ikke bare at markedet ble bedre, men også at nyttekjøretøyindustrien er blitt mer slagkraftig og kan høste fruktene av hardt arbeid, sa VDA-presidenten.

Inneværende år har det kommet mørkere skyer på den økonomiske himmel. Også nyttekjøretøyindustrien merker nå at statsgjelden i noen land innvirker på etterspørselen. De hardest rammede markedene, Hellas, Italia, Portugal og Spania, står for rundt 15% av omsetningen. - For 2012 regner vi med et nyttekjøretøyvolum på mellom 250.000 og 256.000 enheter over seks tonn, altså en tilbakegang mellom 2 og 4%. Desto før man får en stabilisering av finansmarkedet, jo raskere vil det bli dynamikk på nyttekjøretøymarkedet igjen, sa Wissmann.

Bra mange steder

I dagens situasjon er det godt for nyttekjøretøyprodusentene at det går bedre i andre deler av verden. Globalt regner VDA med en økning på rundt 5% i år, til rundt 3,27 millioner enheter. Blant annet er det amerikanske markedet dynamisk og vil øke med 20% til rundt 366.000 enheter. Dette er en klar fordel for europeiske produsenter som er inne på dette markedet, særlig Daimler. Også viktige markeder som Russland, Japan og India viser positive takter. I Brasil opplever man en viss stagnasjon, mens Kina er inne i en vekstpause (tilbakegang 3%).

Europa fremover

Det er grunn til å forvente en viss vekst igjen i Europa i 2013, ifølge VDA-presidenten. Fundamentalt er utsiktene gode fremover, ettersom det er og vil bli vekst innenfor transport. I Tyskland regner man med en årlig vekst på 3,3% frem til 2015. - Denne veksten er det bare er mulig å håndtere med moderne, effektive lastebiler. Med den kommende Euro VI-standarden opererer dessuten nyttekjøretøyene nesten utslippsfritt, poengterte Wissmann.

Frem til nå er det politikerne som har presset nyttekjøretøyprodusentene til å utvikle stadig mer miljøvennlige kjøretøy. Nå har dette snudd. Nå er det produsentene som forsøker å påvirke politikerne til å vedta rammebetingelser som gjør det mulig å ta i bruk enda mer økonomiske og miljøvennlige transportløsninger. Et godt eksempel på dette er modulvogntog (25,25 meter) som politikere i en rekke land har vært ganske lunkne til. Dette gjelder ikke minst Tyskland som virkelig kunne ha nytte av at to modulvogntog kan erstatte tre konvensjonelle. Det kunne ha vært et bidrag til å avhjelpe trangboddheten på tyske motorveier.

Forsiden nå