Downstream direktør i Shell, Mark Williams var tilstede ved en konferanse for å feire 100 år med Shell i Norge.
Downstream direktør i Shell, Mark Williams var tilstede ved en konferanse for å feire 100 år med Shell i Norge.

«Transport er sløsing, men er på mange måter nødvendig»

Med disse ordene utfordret downstream direktør Mark Williams, Shell, en sal fullsatt av inviterte transportører i forbindelse med at Shell feirer 100 år i Norge.

Mark Williams innledet med å informere om Shells globale syn på fremtidig energibehov. Det er en kombinasjon av rimelig energi og transport som har bragt verden dit den er i dag. Begge behovene vil fortsette å vokse, men drivstoffbehovet vokser kun med halvparten av verdens generelle vekst.

To av spørsmålene Williams ofte får er:

-Hvordan møte det økte behovet for transport og energi?
-Hvorfor kan ikke energikildene byttes ut like fort som mobiltelefoner?

- Svarene er komplekse, og dagens utskiftingstakt viser at det på verdensbasis tar et nytt drivstoff 30 år å oppnå 1% markedsandel. Derfor må vi benytte de tradisjonelle energikildene på en smartere måte enn det vi gjør idag, sa Williams. Her kan eksempelvis moderne informasjonsteknologi spille en sentral rolle. Vi trenger egentlig ikke sette oss i bilen og kjøre til butikken, den er jo bare noen tastetrykk unna. En budbil kan levere varene til mange husstander i nærområdet og spare energi.

I tillegg jobber oljeindustrien med mer effektive drivstoff og bedre smøreoljer, som begge kan redusere energiforbruket.

SmartereMobilitet

Shell har også innført uttrykket «smartere mobilitet» på bakgrunn av at det i 2050 vil være dobbelt så mange kjøretøy på det globale veinettet. Det arbeides konstant med å finne innovative og effektive måter for å lette miljøkonsekvensen ved flere mennesker og mer varer. Bak uttrykket smartere mobilitet ligger smartere produkter, smartere bruk og smartere infrastruktur.

Smartere produkter: Et eksempel er Shell FuelSave Blyfri bensin som skal spare føreren for ca 1 liter bensin per fylling.

Ved smartere bruk er det sjåføren som skal forbedre kjøremåten. Shell har tips på hjemmesiden for å forbedre kjøringen, de har mulighet til å overvåke drivstofforbruket til føreren, og ved å endre kjøremåte kan enkelte førere spare så mye som 10% drivstoff.

Smartere infrastruktur: Shell har utviklet noe som heter Shell WAM (Varm asfalt miks) skum asfalt, en måte å asfaltere på hvor det brukes 25-35% mindre energi enn ved tradisjonell asfalt.

Globalt utslipp

Mark Williams fortalte en skrekkhistorie om hvor galt det kan gå når det kun fokuseres på lokale utslipp.

California har jo som kjent et av de strengeste utslippsregimene i verden, og USA er storprodusent av maisbasert etanol. Ifølge Williams er det imidlertid ikke all den maisbaserte etanolen som har en positiv innvirkning på CO2-utslippet. (Ifølge hjemmesiden til miljøorganisasjonen Zero har maisbasert etanol 15-30% reduksjon i CO2-utslippet, mens sukkerrørsprodusert etanol har en miljøgevinst på 90%).

I Brasil produseres sukkerrørsbasert etanol. Det som skjer er at den Brasil-produserte etanolen skipes til California ettersom det finnes incentiver som gjør den mer lønnsom der. I retur sendes maisbasert etanol, da Brasil egentlig ikke klarer å produsere mer enn de trenger til egen innblanding i drivstoffet. I et globalt perspektiv blir miljøet taperen og shipping vinner.

Forsiden nå