Norges største transportør i endring.
Norges største transportør i endring.

Transportgigant omorganiseres

1. oktober endrer Norges største transportør, Posten-konsernet, organisasjonen for å styrke konsernets konkurransekraft og logistikkvirksomhet.

Den nye konsernstrukturen innebærer større grad av landorganisering for logistikksegmentet blant annet for å legge forholdene bedre til rette for å ta ut ytterligere stordriftsfordeler. I tillegg etableres en egen divisjon for distansehandel med produkt og kundeansvar for å styrke satsingen i det raskt voksende distansehandelsmarkedet.

- Målet er at vi innen 2015 skal være et nordisk, integrert og industrialisert konsern, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.

Postens konsernets nye struktur og konsernledelse fra 1. oktober innebærer at Divisjon Logistikk Norge ledes av konserndirektør Tore K. Nilsen. Divisjonen omfatter all logistikkvirksomhet i Norge (pakker, Cargo, Frigo og Warehousing), samt all virksomhet utenfor Norden.

Divisjon Logistikk Norden ledes av konserndirektør Tim Jørnsen som vil etablere en divisjonsledelse med utgangspunkt i Stockholm. Virksomheten omfatter logistikk i Sverige, Danmark og Finland, samt Bring Express.

Divisjon Post ledes av konserndirektør Gro Bakstad.

Leder for Divisjon Distansehandel blir utlyst.

Postens konsernledelse vil fra 1. oktober bestå av konserndirektørene for de fire divisjonene, i tillegg til konsernsjef Dag Mejdell, samt konserndirektør Økonomi/Finans Tone Wille, konserndirektør HR/HMS Randi Løvland og konserndirektør Kommunikasjon Elisabeth H. Gjølme.

 

Forsiden nå