Den 42 kilometer lange E16-strekningen mellom Fagernes og Øylo har relativt dårlig standard, mye randbebyggelse og blandet trafikk. Veien er ulykkesbelastet og har dårlig fremkommelighet på dager med stor utfart. E16 er en av hovedveiene mellom Oslo og Bergen, og hovedpulsåren gjennom Valdres. Flere delstrekninger mellom Fagernes og Øylo inngår i en liste over de 20 prosent farligste strekningene i Region øst.
Den 42 kilometer lange E16-strekningen mellom Fagernes og Øylo har relativt dårlig standard, mye randbebyggelse og blandet trafikk. Veien er ulykkesbelastet og har dårlig fremkommelighet på dager med stor utfart. E16 er en av hovedveiene mellom Oslo og Bergen, og hovedpulsåren gjennom Valdres. Flere delstrekninger mellom Fagernes og Øylo inngår i en liste over de 20 prosent farligste strekningene i Region øst. (Foto: Google Street View)

Tre med videre på E16-kvalifisering

Av fem entreprenører som ønsket å være med på utbedringsprosjektet E16 Fagernes-Øylo, har Statens vegvesen invitert tre videre til en dialogfase.

Prosjektet er et pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept som skal gi mer utbedret vei for pengene.

De tre som har kvalifisert seg til dialog med Vegvesenet om hvordan utbedringen av den 42 kilometer lange E16-strekningen i Valdres skal løses, er:

  • Anlegg Øst Entreprenør AS med Norconsult AS
  • Brødrene Dokken AS med ÅF Engineering AS
  • Isachsen Anlegg AS med Rambøll Norge AS

Se hvilke fem som ønsket å bli kvalifisert for jobben her.

Totalentreprise med samspill

Utbedringen av E16 Fagernes-Øylo skal gjennomføres som totalentreprise med samspill. Det betyr at entreprenør og byggherre utvikler og planlegger prosjektet sammen og blir enige om en målpris, som er det beløpet begge parter tror det ferdig planlagte prosjektet kan bygges for.

- Vi starter utvelgelsen av entreprenør gjennom dialog. Dialogfasen starter i uke 8 og varer i to uker. I løpet av disse ukene skal vår prosjektledelse ha individuelle møter med de tre tilbyderne for å diskutere hvordan oppdraget kan løses best mulig, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen.

- Målet med dialogen er å skape gjensidig forståelse for utfordringene i prosjektet, hvordan vi best organiserer og gjennomfører samspillet oss imellom og bruk av målpris, forklarer han.

50/50 pris og kvalitet

- Når dialogfasen er over, setter vi en kort tilbudsfrist for de tre vi har hatt dialog med. Tilbudene som da blir innlevert, blir evaluert etter beste forhold mellom pris og kvalitet, hvor pris teller 50 prosent. Vi regner med at hele anskaffelsen er ferdig og at vi kan inngå kontrakt med en entreprenør i starten av april, sier Antonsen.

Planleggingen av E16 Fagernes-Øylo pågår i perioden 2018-2021, selve utbedringen skal etter planen gjennomføres i  2021-23.
Les mer om E16 Fagernes-Øylo på prosjektets nettsider

Forsiden nå