Slik kan det bli seende ut tre steder på E16 mot svenskegrensa om ikke altfor lenge.
Slik kan det bli seende ut tre steder på E16 mot svenskegrensa om ikke altfor lenge.

Tre nye døgnhvileplasser på vei

Det er et problem mange steder langs norske veier å finne plass til store kjøretøy for døgnhvil. Nå kan det bli litt lettere på E16 mot Sverige.

Det er lagt fram tre separate forslag til hvileplasser i Nes kommune, ved Kongsvinger og i Eidskog kommune. Forslagene kommer fra tre forskjellige instanser, og er som følger:

- Statens vegvesen ønsker å legge til rette for en hvileplass i Nes i forbindelse med byggingen av ny motorvei gjennom Sør-Odal og Nes.

- Slorbrua Gjestegård ligger litt utenfor Kongsvinger, ved nye E16 som bygges ut til firefeltsvei. Daglig leder Bernt Olav Neskvern og Norges Lastebileier-Forbunds lokallagssleder i Odal, Ole Kr. Haugen, skal møte Statens vegvesen og presentere sin ide om en døgnhvileplass ved gjestegården.

- I et brev fra Eidskog kommune kommer ordfører Knut Gustav Woie og daglig leder i Eidskog Næringsservice, Thor Torp, med et innspill om en døgnhvileplass. Denne foreslås ved Magnor - ved svenskegrensa.

Yrkessjåførene kan med andre ord gå lysere tider i møte på E16 mot Sverige.

Forsiden nå