Veidekke er lavest med 53 mill. kroner.
Veidekke er lavest med 53 mill. kroner.

Tre vil bygge Storhovearmen

Statens vegvesen planlegger byggestart for Storhovearmen etter fellesferien i august. Veivesenet har fått inn tre tilbud fra entreprenører som vil bygge den nye veiforbindelsen fra krysset E6/Gausdalsarmen og opp til fv. 312 sør for Storhove.

Tilbudene fra Veidekke, Løype anleggsdrift og Gjermundshaug Anlegg varierer fra 53 mill. til 59 mill. kroner. Veidekke ligger lavest i pris.

Prosjektleder Per Kristian Bjerke i Statens vegvesen er fornøyd med at det tre entreprenører har lagt inn tilbud:
- Vi har fått tilbud i nærheten av det vi hadde regnet med, sier Bjerke.
Den nye veien vil gi enklere og raskere adkomst fra E6 til Høgskolen i Lillehammer (HiL) og andre virksomheter som er under planlegging i Storhoveområdet. Den vil også avlaste det sterkt trafikkerte Bankkrysset i Lillehammer ved at mer av trafikken mellom nord og sør i Lillehammer kan kjøre øst for sentrum.
- Nyveien er viktig for å få vekst og utvikling i området mellom E6 og Høgskolen, sier Bjerke.

Trafikksikkerhet

Når veien står ferdig 1. juli neste sommer vil forbindelsen mot Lillehammer nord og øvre bydeler i Lillehammer fra E6 bli bedre.
- For folk som kommer fra Jørstadmoen og Gausdal betyr Storhovearmen at de slipper å kjøre inn på E6 når de skal til byen. Det vil avlaste en tungt belastet strekning på E6, og dessuten være gunstig i forhold til trafikksikkerhet fordi man unngår at lokaltrafikk blandes med fjerntrafikk på E6, sier Bjerke.

Gang- og sykkelvei

I tillegg til den 1750 meter lange fylkesveien skal det det bygges gang- og sykkelvei. Det vil gjøre det bedre å bruke sykkel mellom Jørstadmoen og Lillehammer.
-  Det betyr også at vi får sammenhengende sykkelvei fra Segalstad bru og Lillehammer, sier Bjerke.
Finansieringen av tilførselsveien fra Storhovearmen og opp til Høgskolen er ikke på plass.
- Vi har lagt inn en opsjon i konkurransegrunnlaget hvor tilførselsvegen kan bygges etter kontraktens enhetspriser. Frist for utløsing av opsjon er 6.januar neste år, sier Bjerke.

Forsiden nå