Tregere og dyrere

Tregere og dyrere

Statens Vegvesen har gått på en Autosys-smell.

Autosys, Vegvesenets dataverktøy for førerkort og kjøretøy, blir forsinket og vil koste mer enn tidligere antatt. Det viser en risikovurdering gjort av Statens vegvesen og en ekstern kvalitetssikrer.

- Etter hvert som utviklingsarbeidene har kommet i gang, har det vist seg at kompleksitet og omfang er undervurdert. Dette er svært beklagelig. Vi har gjort organisatoriske endringer for å få mer effektiv styring og kortere beslutningsveger i prosjektet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Ifølge de nye overslagene kan kostnadsrammen øke fra 790 millioner kroner til 1,1 milliarder, og prosjektet vil være fullt implementert første kvartal 2017.

Vegvesenet understreker at både  tid og pris er grove anslag.

Den første leveransen i prosjektet skal etter planen produksjonsettes 12. november i år. Neste leveranse er planlagt i drift løpet av 2013 og skal erstatte hele funksjonaliteten innenfor førerkortdelen i dagens Autosys. Disse delleveransene vil ventelig gå som planlagt.

Målet med Autosys-prosjektet er å modernisere førerkort- og motorvognregistret.

Forsiden nå