Det er smekk fully på gårdsplassen utenfor Lagab-fabrikken. Lagab-direktør Glenn Torkelsson (venstre) og Dag Nordvik i SKAB Norge kan ikke annet enn å smile.
Det er smekk fully på gårdsplassen utenfor Lagab-fabrikken. Lagab-direktør Glenn Torkelsson (venstre) og Dag Nordvik i SKAB Norge kan ikke annet enn å smile.

Tror på mer spesialisering

Svenske SKAB sier alle påbygg fra fabrikken i mer eller mindre grad er spesielt tilpasset den enkelte kunden. I fremtiden tror ledelsen på mer spesialisering, men også at andelen «hyllevarer» vil øke.

Et stykke sør for Göteborg og noen mil rett inn i skogen finner vi Ätran med litt over 400 innbyggere. Her ligger to av SKABs tre fabrikker. Vi spør adm. direktør Tomas Andersson om hvordan trenden i påbyggbransjen er.

- Jeg tror vi går i retning av at de spesielle påbyggene blir enda mer spesielle, samtidig som andelen av helt standard skap øker, sier han.

Spesielle forhold

SKAB bygger skap for laste- og varebiler som i all hovedvekt kjører i nordiske forhold. Kaldt klima og lange transporter, ofte med forskjellig type gods, innbyr til spesielle løsninger. I Norge er det ikke uvanlig at fisk transporteres én vei og f. eks. byggevarer tilbake i det samme skapet.

Da Anlegg&Transport var på fabrikkbesøk i begynnelsen av november var SKAB i ferd med å ferdigstille den nye smøretraileren til det norske skiskytterlandslaget. Dette er et påbygg med høy grad av spesialtilpasninger. Skapet består av tre rom hvor det ene skyves ut når bilen er parkert. Hver krik og krok i og under skaper er utnyttet for høyest mulig utnyttelsesgrad.

I den andre enden av skalaen ligger fullstendig standardiserte løsninger som Andersson også tror vil øke. Dette er for eksempel enkle containerskap, eller isolerte skap som går i samme type transporter hver dag, som for eksempel i matvaredistribusjon. Skapene skal være funksjonelle og ha isolasjon tilpasset produktene som transporteres, men ellers er det ingen andre hensyn å ta.

- Hovedvekten av skapene vi leverer i Norge går til matvaredistribusjon, påpeker daglig leder Dag Nordvik i SKAB Norge.

Tre fabrikker

Skapene i Norden bygges oftest annerledes enn de man finner lengre sør på kontinentet. Står man langs E6 og ser på de utenlandske bilene som kommer sørfra, har svært mange av disse kapell (trekk langs sideveggene). Hos SKAB er dette nær sagt det eneste selskapet ikke bygger.

I det røffe nordiske klimaet der bilene ofte kjører opp og ned fjellsider på smale og dårlige veier, er behovene annerledes enn i de aller fleste andre europeiske land. Men krav og retningslinjene kommer stort sett fra Brussel og EU, og nettopp dette er en kime til frustrasjon for Andersson og SKAB i Sverige.

- Det er ikke alltid lett å tilpasse kravene fra EU. Det er en suppe. Vi burde hatt en nordisk union, sukker han.

Ved SKABs to fabrikker i Ätran produseres de fleste skapløsningene basert på isolerte paneler, samt de mest spesialiserte produktene. I Laholm litt lengre sør ligger Lagab som SKAB kjøpte i 2002. Selskapet drives under det opprinnelige navnet og med egen direktør.

Stål og container

Ved Lagab-fabrikken produseres hovedsakelig container- og stålskap. For tiden bygges det ca. 40 containerbiler på Mercedes-Benz-chassis som skal til Ringnes i Norge. Dette er en stor ordre for den norske avdelingen, men Nordvik i SKAB Norge er «lugn».

- Vi vet at Lagab er hel ved og at de ikke firer noe når det kommer til kvalitet. Det er viktig, sier Nordvik.

Adm. direktør ved Lagab, Glenn Torkelsson, kikker ut på gårdsplassen. Der står bevisene på at det er svært gode tider.

- Akkurat nå har vi 30 chassis stående ute på plassen, noe som er ny rekord. Normalt er det mellom 15 og 20, sier han.

- Hvordan har bilenes utvikling påvirket arbeidet som påbyggere?

- Det er blitt mer avansert elektronikk, noe som har medført klarere regler for hva våre ansatte kan gjøre og ikke gjøre. Det er blant annet kun to elektrikere hos oss som slipper inn i førerhuset på bilene. På chassissiden er det ikke skjedd så mye, muligens er stålet blitt noe tynnere, sier Torkelsson.

Han legger til at chassisleverandørene er blitt flinkere til å tilpasse for påbyggernes behov.

- Det er et tydeligere grensesnitt i dag. Der vi gjerne skulle påvirket mer, er hvor drivstoff- og AdBlue-tankene er plassert, sier Lagab-sjefen.

Forsiden nå