Lastebiler i høy hastighet forurenser.
Lastebiler i høy hastighet forurenser.

Tungtransporten er problemet

Tungtransporten er den store miljøforurenseren og kan pålegges nedsatt hastighet.

Mens personbiler kan kjøre i 80 km/h kan tungtransporten bli pålagt å bruke høyre felt med nedsatt hastighet til 60 km/h.

Støv-forurenser

Ifølge Norges Automobil-Forbund (NAF) er det tungtrafikken i høy hastighet som virvler opp mest av det miljøfarlige svevestøvet. Derfor foreslår de å innføre lavere fartsgrense for tunge kjøretøyer enn for personbiler.

Nye regler

I en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet om nye regler for miljøfartsgrensen foreslår derfor NAF at tunge kjøretøyer bør ha en lavere fartsgrense enn personbiler på dager med høy konsentrasjon av svevestøv.

Firefeltsveier er aktuelle

De aktuelle veiene for miljøfartsgrense i Oslo har alle fire felt, det vil si at tungtransporten kan pålegges å bruke høyre felt med nedsatt hastighet.

Slik vil ikke tungtransporten hindre annen person- og næringstransport i vesentlig grad, heter det blant annet i høringsuttalelsen.

 

Høringsuttalesen fra NAF

(NB: Det kan ta lang tid å laste dokumentet)

Forsiden nå