Arbeidet med å utvide Drammen havn er i gang. Hver dag kommer stein fra jernbaneanlegget i Vestfold til kaia i Drammen for transport på lektere til fyllingen i fjorden utenfor Holmen. Når prosjektet er avsluttet, kan havnedirektør Einar Olsen (t.v.) og teknisk sjef Jarle N. Hansen tilby bortimot 40 dekar mer havneareal med direkte forbindelse til vei og jernbane.
Arbeidet med å utvide Drammen havn er i gang. Hver dag kommer stein fra jernbaneanlegget i Vestfold til kaia i Drammen for transport på lektere til fyllingen i fjorden utenfor Holmen. Når prosjektet er avsluttet, kan havnedirektør Einar Olsen (t.v.) og teknisk sjef Jarle N. Hansen tilby bortimot 40 dekar mer havneareal med direkte forbindelse til vei og jernbane.

Tunnelstein blir ny havn

Stein fra jernbanetunnelen i Holmestrand blir ny havn i Drammen.

Transporten av tunnelstein som skal benyttes til videreutviklingen av havneanlegget på Holmen i Drammen, er nå i gang. Om et års tid kan Drammen havn være utvidet med bortimot 40 dekar.

I disse dager tippes de første steinlassene på kaia i Drammen. Fra kaia på Tangen går steinen i lektere til fjorden utenfor Holmen.

3.000.000m3

Steinen kjøres fra Jernbaneverkets store tunnelprosjekt i Nordre Vestfold, fra tunnelens nordligste del. Totalt skal det sprenges ut tre millioner kubikkmeter stein. En tredjedel kan havne i Drammensfjorden og bli nye havnearealer.
- Vi har inngått avtale med Jernbaneverket om å motta 550.000 kubikkmeter stein, og vi har opsjon på ytterligere 550.000, uttaler havnedirektøren i Drammen, Einar Olsen.

Han opplyser at den første leveransen benyttes til å anlegge en motfylling på sjøbunnen for å sikre stabilitet. Utfylling av det synlige, nye arealet på Holmen vil begynne neste år hvis opsjonsavtalen realiseres.

Flytter terminaler

- Når utfyllingen er ferdig, vil Drammen havn kunne være  30.000 - 40.000 kvadratmeter større. Det innebærer for eksempel at godsterminalene i Nybyen og på Sundland kan flyttes til Holmen. En slik flytting vil frigjøre arealer for byutvikling, og medføre sterk reduksjon av tungtrafikken i sentrale deler av byen, sier havnedirektør Olsen.

Utfyllingen i fjorden utenfor Holmen representerer ikke noen innsnevring av elveløpene og medfører ingen andre begrensninger for aktiviteten i fjorden eller på elven. Utvidelsen av arealet på Holmen er godkjent av Fylkesmannen i Buskerud og arbeidet utføres etter instruksjoner fra Norges Geotekniske Institutt (NGI), slik at utfyllingen skjer faglig forsvarlig, opplyser Olsen.

Forsiden nå