Disse fiberkablene må flyttes over til den andre siden av veien. Daglig passerer det 8000 biler på eksisterende vei som går rett ved siden av anleggsområdet.
Disse fiberkablene må flyttes over til den andre siden av veien. Daglig passerer det 8000 biler på eksisterende vei som går rett ved siden av anleggsområdet.

Tvunget ut på nye felt

Finanskrisen førte Åge Haverstad Maskinentreprenør AS ut på nye geografiske områder og nye arbeidsfelt. Harpefoss-entreprenøren bygger nå veier og rundkjøringer på Kolbotn syd for Oslo.

Maskinentreprenøren ble etablert i 1969 og holder til like ved Vinstra langs E6. Harpefoss-entreprenøren hadde før finanskrisen spisset driften mot prosjekter i tilknytning til bygging av hytter, og da spesielt med infrastruktur vei, vann og avløp. Da den vanskelige tiden kom i 2008 måtte entreprenøren tenke nytt. Dette har ført til store omveltninger i entreprenørbedriften.

- Det ble markant nedgang med hytteprosjekter. Vi hadde også signert kontrakt på en jobb i et kommende boligprosjekt på Rælingen, men også dette ble utsatt like før oppstart på grunn av krisen, sier anleggsleder Lars Wadahl.

Tøffe tak

Stat og kommune ble oppdragsgivere, og dette førte blant annet bedriften til Kolbotn. Det var positivt at selskapet fikk oppdrag og andre typer jobber, men Wadahl innrømmer at det var tøffe tak en stund for bedriften som sysselsetter 40-50 personer.

- Omstillingen var krevende. Det ble mer organisering, for vi driver nå mer spredt enn tidligere, sier Wadahl.

For øyeblikket har Åge Haverstad Maskinentreprenør AS oppdrag på Kolbotn, Eidsvoll, Rælingen, Hurdal og en del mindre jobber lokalt rundt Harpefoss. Hyttemarkedet er nå også inne i en positiv utvikling igjen.

Kontrakten økte i verdi

Jobben på Kolbotn består i all hovedsak av bygging av to rundkjøringer, sprengning av 10.000 m3 stein, bygging av tofelts bilvei samt gang- og sykkelveier. Rundkjøringene må bygges "romslige" ettersom Volvo Maskin har sitt hovedkontor og verksteder bare et steinkast unna anleggsområdet. Det transporteres mange tunge maskiner på denne veien, og i tillegg går det mye tungtransport mellom Kolbotn og E18 som ligger under en km fra anleggsområdet.

Å bygge nærmest oppå en eksisterende vei som i snitt har 8000 passerende biler hver dag, har gitt entreprenøren store utfordringer. Én av de første oppgavene var å bygge interimveier slik at trafikken kunne holdes adskilt fra anleggsvirksomheten.

Trafikken vil gradvis bli flyttet over på det kommende veinettet etter hvert som dette, og rundkjøringene, blir klare.

Hovedjobben er så vidt kommet i gang, men det har dukket opp noen overraskelser. Etter at Åge Haverstad Maskinentreprenør AS vant anbudet, ble det klart at entreprisen ble utvidet med etablering av 850 meter fjernvarmeanlegg som skal legges i selve gang- og sykkelveien. Der gang- og sykkelveien skal ligge må det foretas en del sprengning av fjellskjæringen, og under deler av dette området ligger fiberkabler som sørger for at store deler av Sør-Norge har telefon- og internettlinjer. Kablene må flyttes over til den andre siden av hovedveien før sprengningen kan starte.

- Ryker én av kablene har jeg fått høre at 100.000 mennesker vil stå uten telefon og internett, sier anleggslederen.

Shell uten drivstoff

En Shell-stasjon midt mellom de to planlagte rundkjøringene har også krevd tilpasninger. Sprengning er blitt utført så nær stasjonen, at Shell Norge bestemte at drivstofftankene måtte tømmes, og i fire dager var stasjonen kun åpen for salg av kioskvarer.

Dermed fikk underentreprenør Fjellgrunn AS det travelt med å gjøre unna de nødvendige sprengningsarbeidene før tankbilen fra Shell igjen kunne fylle opp tankanlegget som ligger i bakken.

Forsiden nå