Ut på tur: Fra venstre: Kato Risa (Risa), Bjørn Risa (Risakonsernet), Snorre Berget (Holt Risa), Geir Varhaug (Bjørn`s hage og anlegg) og Svein Risdal (AS Betong).
Ut på tur: Fra venstre: Kato Risa (Risa), Bjørn Risa (Risakonsernet), Snorre Berget (Holt Risa), Geir Varhaug (Bjørn`s hage og anlegg) og Svein Risdal (AS Betong).

Underdirektør i Samferdselsdepartementet

Anne-Lise Junge Jensen (41) fra er i statsråd utnevnt til underdirektør i Samferdselsdepartementet. Jensen har juridisk embetseksamen, og ble ansatt i Samferdselsdepartementet i 1999, og har vært seniorrådgiver siden 2006. Hun er nestleder i Kollektiv- og yrkestransportseksjonen og har ansvaret for saker som gjelder EFTAs overvåkingsorgan ESA)og implementering av EU-regleverk knyttet til yrkestransport. Anne-Lise Junge Jensen er også Samferdseldepartementets koordinator overfor International Transport Forum, en internasjonal organisasjon for transportspørsmål under OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).  

Forsiden nå