UP og Vegdirektoratet må parkere stadig flere utenlandske vogntog på grunn av fyllekjøring.
UP og Vegdirektoratet må parkere stadig flere utenlandske vogntog på grunn av fyllekjøring.

UP er bekymret for «tikkende bomber»

Stadig flere øst-europeiske vogntogsjåfører tas for fyllekjøring.

Utrykningspolitiets (UP) distriktsleder, Stein-Olaf Røberg, legger ikke skjul på at han er bekymret for utviklingen.

Tikkende bomber

- All promillekjøring setter liv i fare. Men kombinasjonen vogntog og fyll er utvilsomt det verste. Jeg vil gå så langt som å kalle slike ekvipasjer for tikkende bomber. Nå er ikke promillekjøring tillatt i andre land heller, men holdningen til dette blant yrkessjåfører fra enkelte andre steder ser ut til å være noe annerledes enn det vi er vant til her hjemme, sier Røberg til Sarpsborg Arbeiderblad.

Kritiserer speditører

Røberg understreker at ikke alle speditører er opptatt av å holde sine kjøretøy i god teknisk stand.

- Dette er jo et spørsmål om penger, og enkelte ser ut til å leve etter regelen det går til det stopper. Det ruller mange tunge kjøretøy rundt på veiene som ikke skulle vært der, forklarer UP-lederen.

UP har en egen patrulje kun rettet mot tungtransport, og som arrangerer kontroller sammen med Statens vegvesen. På Svinesund nylig ble flere vogntog parkert etter kjøreforbud.

- Mange blir stoppet, men verken vi eller vegvesenet har ressurser til å luke ut alle dårlige kjøretøy, sier Røberg.

Henter ødelagte hengere

- Den siste tiden har vi opplevd at avskiltede hengere blir hentet om natten og enten blitt kjørt uten kjennetegn, eller med falske kjennetegn, forklarer Røberg.

Men det siste er for øvrig ikke kun et problem med utenlandske kjøretøy.

- Vi har opplevd at også norske sjåfører har hentet hengere med kjøreforbud om natten. Vegdirektoratet vurderer nå om vi skal få ta i bruk hjullåser for å unngå slike ting, opplyser fagleder Ronny Lindesteg i Statens vegvesen.

Lyspunkter

- Selv om noen kjøretøy er i dårlig teknisk stand, er standarden i ferd med å bli bedre på de utenlandske bilene. Det skorter mer på opplæringen av sjåførene, mener Lindesteg.

Forsiden nå