Daglig leder Tom Erik Spartveit (t. v.) og grunnlegger og arbeidende styreformann, Per Åge Spartveit, foran et dumpervogntog under klargjøring i Nor Sleps verksted i Sandefjord.
Daglig leder Tom Erik Spartveit (t. v.) og grunnlegger og arbeidende styreformann, Per Åge Spartveit, foran et dumpervogntog under klargjøring i Nor Sleps verksted i Sandefjord.

Utflyttet produksjon styrket Nor Slep

- Utflyttingen av det meste av produksjonen til utlandet for noen år siden gjør at Nor Slep idag har en god utvikling og fortsatt sunn økonomi.

Dette utsagnet kommer fra Tom Erik Spartveit som har vært daglig leder i påbyggerbedriften Nor Slep AS i Sandefjord et års tid. Da tok han over lederskapet i bedriften etter faren Per Åge Spartveit som grunnla selskapet i 1983.

Per Åge er fortsatt arbeidende styreformann i selskapet. Dessuten er han selskapets største leverandør av idéer når det gjelder nye produkter og produktutvikling. Tom Erik er altså relativt fersk som leder, men har arbeidet i bedriften siden 2000 og kjenner selskapet ut og inn.

Riktig å flytte produksjonen

- Det var ingen enkel beslutning eller lett prosess å flytte det aller meste av produksjonen utenlands, sier Tom Erik. - Vi var 56 medarbeidere på det meste. Nå er vi nede i 22. Prosessen var selvsagt tøff for mange. Noen kunne pensjoneres litt tidligere enn planlagt. Andre har vi prøvd å hjelpe inn i andre jobber så godt det har latt seg gjøre. @%:Prosessen var nødvendig for at Nor Slep skulle leve videre som en av de største påbygg- og tilhengerleverandørene i Norge og samtidig sikre så mange arbeidsplasser som vi tross alt har. Med kostnadsnivået i Norge og med den produktmiksen som vi har, er det ingen tvil om at vi gjorde det riktige, sier han.

Omfattende prosess

- Selv om produksjonen idag skjer i Polen og Tyskland, er det våre egne produkter det er snakk om, fortsetter Tom Erik. @%:- Produktutviklingen skjer her, vi bestemmer alle tekniske løsninger og kvaliteten på produktene. Dessuten har vi en nøye oppfølging av fabrikkene som produserer for oss. Produksjonssjef Kjetil Røsbek er minst like mye i utlandet som her hjemme. Dette er viktig, ikke minst med tanke på å bygge bru over de kulturforskjeller som finnes i produksjonslivet i forskjellige land. Dette har vært og er en omfattende prosess for oss, men den er viktig for å lykkes.

Også norsk produksjon

All produksjon er likevel ikke borte fra lokalene i Sandefjord. Av 22 ansatte er 14 knyttet til verkstedet. De fleste jobber med klargjøring, service, reparasjoner og lakkering, men fire er faste innenfor produksjon av bilpåbygg og tilhengere. Blant annet krokløft, trekkvognpåbygg og asfaltutstyr, samt en og annen tilhenger, produseres fortsatt i Sandefjord. Da er det helst spesialproduksjon eller krevende ombygginger det er snakk om.

Dokumentasjon

Med det aller meste av produksjonen lagt utenfor Norges grenser, er en god og gjennomført dokumentasjon viktigere enn noen sinne. Nor Slep har lagt ned mye arbeid for å få dette best mulig. Det er ikke lenger nok at konstruktøren går ned i verkstedet og peker og forklarer hvordan han vil ha løsningene. - Alt dokumenteres 100%, og alt tegnes i både i 2D og 3D, sier Tom Erik. Dette kommer også kundene til gode. Om ti år er det enkelt for oss å finne igjen all dokumentasjon på den hengeren vi leverer idag.

- I tillegg er hovedkomponentene i det alt vesentlige de samme enten vi produserer i Norge eller utlandet, fortsetter han. - Vi har gjennom alle år kjøpt komponenter fra Bevola i Norge, og Bevola i Danmark leverer komponenter til fabrikkene vi bruker i Polen.

God utvikling

- Selv om det er mørke finansielle skyer rundt oss mange steder, velger vi å se positivt på fremtiden, sier Tom Erik. - Utflyttingen av produksjonen har skjedd på en god måte og gitt oss en bedre økonomisk plattform. Vi har kommet oss velberget gjennom finanskrisen, og markedet er i vekst. Ved utgangen av juni lå omsetningen 50% høyere enn på samme tidspunkt i fjor. I 2010 omsatte vi totalt for ca. 72 millioner kroner, og vi er sikre på å nå 100 millioner kroner i år. Men det er viktig å ha en nøktern utvikling og nøye kontroll på økonomien fremover.

Med unntak av tømmerpåbygg og tank er Nor Slep så godt som totalleverandør av påbygg og tilhengere. Det aller meste av produksjonen foregår hos de polske fabrikkene KH-Kipper og Wielton, men Nor Slep tar også produkter fra tyske Fliegl og Langendorf.

Forsiden nå