Terrenget er bratt sideveis der den nye veien skal bygges.
Terrenget er bratt sideveis der den nye veien skal bygges. (Foto: Statens vegvesen)

Utlyser veikontrakt i Telemark

Nå starter konkurransen om hvem som skal bygge 3,1 kilometer ny rv. 36 Seljordsvannet i Telemark. Veibygging som vil kreve store utfyllinger.

Konkurransen lyses ut som totalentreprise. Det vil si at entreprenøren både skal prosjektere og bygge veien.

Entrepriseformen har blitt brukt med gode erfaringer på ulike veiprosjekt, blant annet til bygging av Rv. 36 Slåttekås-Årnes i Midt-Telemark, skriver Statens vegvesen på sin nettside.

Ferdig i 2021

Etter planen skal valg av entreprenør være klart før sommeren 2019, slik at arbeidet kan starte på ettersommeren.  Veien skal være ferdig i juni 2021.

Langs Seljordsvannet er terrenget kupert, flere steder stiger fjellet stupbratt opp fra vannet. Slikt terreng er krevende å bygge ny vei i. Det er nødvendig å sprenge ut ca. 250.000 kubikkmeter fast fjell for å lage den regulerte veien i 8,5 meters bredde.

Bygging av veien vil også kreve store fyllinger på ca. 230.000 kubikkmeter.
Terrenget gjør at dagens vei må stenges i lenger perioder fordi det er umulig å lage omkjøringsveger med «en akseptabel ulykkesrisiko».

Reduserer ulykker

Gjennom å rette ut svinger og gjøre bakker slakere, er målet å redusere både utforkjørings- og møteulykker samtidig som det blir bedre for næringstrafikken å komme frem.

Stortinget har vedtatt at veien skal finansieres gjennom bompenger med en kostnadsramme på 291 millioner kroner.

Den nye veien skal bygges i to parseller, hver tilnærmet 1,5 kilometer lange, på hver side av Sanden camping som ligger langs Seljordsvannet.

I den opprinnelige planen var det regulert inn en tunnel på den ene parsellen. Høsten 2018 ble deler av veien regulert på nytt. I den nye planen er veilinjen lagt litt om og tunnelen erstattes med en fjellskjæring. Det vil være flere fjellskjæringer på strekningene.

Forsiden nå