Veidekke Entreprenør AS deltar i utviklingen av Norges største containerhavn.
Veidekke Entreprenør AS deltar i utviklingen av Norges største containerhavn.

Utvikler Norges største containerhavn

Veidekke Entreprenør AS og Nor Trust Invest AS opprettholder avtalen om utvikling av Norges største containerhavn.

Det til tross for at Nor Trust-eier Lars Gunnar Ribemo har kommet i konflikt med Gjemnes kommune og gir opp planene med å etablere Gjemnes Containerhavn rett utenfor Kristiansund, en intensjonsavtale som ble inngått for to år siden.

Lenger sør

Ribemo forteller til A&T at han nå ser på muligheter litt lenger sør i Møre og Romsdal.

- Det er stort behov og stor interesse for slike prosjekter blant både rederier og havner. En konklusjon av mine tanker og idéer vil foreligge allerede i løpet av september, forteller Ribemo.

Nor Trust Invest planlegger en 2000 meter lang dypvannskai med 21 meter vanndyp, hvorav 1200 meter vil bli benyttet for containertrafikk og resterende til bulkfrakt og som avlastningskai. Totalt vil et areal på ca. 640 mål prepareres for lagring av containere. Totalt vil havnen ha kapasitet på 1,8 mill. TEUs årlig.

Teknisk infrastruktur

Foruten selve kaianlegget med kraner og øvrige håndteringsutstyr skal det oppføres en betydelig bygningsmasse bestående av bl.a. kjøle- og fryselager, tørrlager og servicebygg samt et administrasjonsbygg. Teknisk infrastruktur for ballastvann, bunkers, elektrisitet og vannforsyning til skip vil også inngå i utbyggingen.

Videre løp

Containerhavnen som vil fungere som en transitthavn for Nord-Europa, Baltikum samt Norden skal plasseres strategisk med under to timer seiling fra internasjonal skipslei til forankring til havn. Den skal også ha en gunstig plassering i forhold til fremtidige seilinger gjennom Nordøstpassasjen.

Arbeidet med utvikling av konseptet startet sommeren 2010. Anleggsarbeidene forventes å starte i slutten av 2012 og anlegget er planlagt å være i drift i løpet av 2015.

Forsiden nå