En fornøyd vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
En fornøyd vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektøren fornøyd med budsjettet

Regjeringen foreslår å bruke 17,8 milliarder kroner på riksveiformål neste år.

 Innsatsen økes med ca. 1,6 milliarder kroner eller nesten 10% sammenlignet med årets budsjett.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen er godt fornøyd. Spesielt trekker han fram oppstart av mange nye veiprosjekter og målrettet innsats mot trafikkulykkene.

- På drifts- og vedlikeholdsområdet gir forslaget oss mulighet til å opprettholde dagens standard, sier han.

Med dette budsjettet har regjeringen oppfylt første fireårsperiode av Nasjonal transportplan 2010-2019.

Regjeringen foreslår i alt 35,7 milliarder kroner til samferdselsformål i 2013. Dette er en økning på om lag 3,9 milliarder kroner eller 12,4% fra 2012.

Vegdirektøren er også godt fornøyd med at regjeringen foreslår mye penger til trafikksikkerhetsarbeidet. Budsjettet tilsier at også dette blir oppfylt med god margin i fireårsperioden.

- Midlene skal settes inn for å hindre de mest alvorlige ulykkene på norske veger, sier Gustavsen.

Forsiden nå