Køen ved nordenden av Nordbytunnelen mandag 11. september klokken 9.15. Rødt er saktegående kø.
Køen ved nordenden av Nordbytunnelen mandag 11. september klokken 9.15. Rødt er saktegående kø. (Illustrasjon: Google Maps)

Vegvesenet ber folk skjerpe seg

Lange køer, bilister på kokepunktet og folk som rygger på E6 er blitt dagligdags ved arbeidene på Nordbytunnelen i Akershus. Nå har Statens vegvesen sendt ut en formanende pressemelding.

Om ikke flere endrer reisemåte eller kjørerute, vil situasjonen i Nordbytunnelen forbli slik den nå er fram til starten av desember, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

- Vi forstår at folk blir frustrerte, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø. - Men vi henstiller på det sterkeste at folk følger trafikkreglene selv om det er kø. At bilister snur og kjører mot kjøreretningen setter liv i fare.

Kjøremønsteret i tunnelen hvor ett løp benyttes til å avvikle rushtrafikken er både en kapasitets- og sikkerhetsløsning.

- Da kan en eventuell ulykke eller stans i tunnelen løses raskere og sikrere, fremholder Karbø.

- Eneste mulige organisering

Kapasiteten i Nordbytunnelen vil være betydelig redusert og uendret frem til starten av desember.

Arbeidene i det stengte løpet er nødvendige for å få en sikrere og mer moderne tunnel. Aktivitetene frem mot første halvdel av desember innebærer blant annet sprengningsarbeid. 1350 kubikkmeter masse skal transporteres ut.

- Det er ikke mulig for Vegvesenet å organisere arbeidet i det stengte løpet på en annen måte. Selv om aktiviteten ikke er synlig for de som passerer, er det kontinuerlig aktivitet i det stengte løpet. Derfor må vi stenge tunnelløpet hele døgnet for trafikk, sier Karbøl.

Sikkerhet

I rehabiliteringsperioden utplasseres fast bergingsbil ved tunnelen, 18 timer i døgnet.

Vegvesenet har to uniformerte biler som patruljerer tunnelen kontinuerlig.

Forsiden nå