Veidekke og Hochtief Solutions skal jobbe i et arbeidsfellesskap på Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen. Disse signerte kontrakten: Fra venstre: Nils Hæstad (Veidekke Entreprenør AS), Harald Nikolaisen (utbyggingsdirektør Jernbaneverket Utbygging), Dag Andresen (adm. dir. Veidekke Entreprenør AS), Thomas Krause (direktør Hochtief Solutions AG), Frank Wagner (Hochtief Solutions AG) og Taale Stensbye (prosjektleder Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen).
Veidekke og Hochtief Solutions skal jobbe i et arbeidsfellesskap på Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen. Disse signerte kontrakten: Fra venstre: Nils Hæstad (Veidekke Entreprenør AS), Harald Nikolaisen (utbyggingsdirektør Jernbaneverket Utbygging), Dag Andresen (adm. dir. Veidekke Entreprenør AS), Thomas Krause (direktør Hochtief Solutions AG), Frank Wagner (Hochtief Solutions AG) og Taale Stensbye (prosjektleder Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen).

Veidekke jobber med entreprenør-gigant

Veidekke ser frem til å jobbe med tyske Hochtief Solutions på Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen. Spesielt innenfor driving av jernbanetunnelene besitter Hochtief viktig kompetanse.

Rigging av brakker og planleggingen er i full gang. Like etter påske skal maskinene settes i drift, og det er mye arbeid som skal utføres før veien står ferdig høsten 2014 og jernbanetunnelen ett år senere.

Det er et gedigent selskap Veidekke har innledet arbeidsfellesskap med. Hochtief er Europas tredje største entreprenør, og har oppdrag over hele verden.

30 cm betongstøp

Veidekke og Hochtief har også tidligere sendt anbud på jobber, men dette er første gangen de sammen har fått oppdrag. Nå skal de bygge 5,6 km motorvei (fire felt) og 6,8 dobbeltsporet jernbane mellom Brøhaug og Strandlykkja langs Mjøsa. Kontrakten har en verdi på 1,568 milliarder kroner eks. moms.

- Kontrakten er så stor at det er godt å ha tilgang på flere ressurser. I jernbanetunnelene skal det bygges full 30 cm tykk betongstøp for vann- og frostsikring. Dette er vanlig på kontinentet, men ikke i Norge, og Hochtief har god kompetanse på denne metoden, sier anleggsleder Jørn Audun Gjennestad.

På det meste kommer 200-250 mennesker til å jobbe samtidig på prosjektet. Gjennestad gleder seg stort til å ta fatt på oppdraget som et spennende fra A til Å.

- Om ikke den største, så er dette en av de største kontraktene som er gitt. Følelsen i seg selv er spennende. I tillegg er det spennende å jobbe i et så stort og kompleks arbeidsfellesskap, samt forene det beste fra hvert selskap, sier Gjennestad.

Investerer i utstyr

Mye utstyr skal på plass til anleggsstart i april, og ledelsen utarbeider listen i disse dager. Både Veidekke og Hochtief stiller med mye utstyr, samtidig som Veidekke Entreprenad i Sverige bidrar med tunnelutstyr. Gjennestad sier Veidekke trolig kommer til å kjøpe tre nye Volvo 350-hjullastere, og muligens gravemaskiner. Leie er også aktuelt for deler av det nødvendige utstyret.

- Hvilke utfordringer ser du med prosjektet?

- Kommunikasjonen noe vi må lage systemer for og sørge for at vi forstår hverandre. Men mange i Hochtief snakker flere språk, blant annet engelsk og svensk. Jobben er utfordrende ved at mye arbeid skal utføres på kort tid. Det skal sprenges og masse flyttes nær vei og jernbane. I tillegg kommer sjøfylling i Mjøsa og jernbanetunnelen jeg allerede har nevnt, sier Gjennestad.

Forsiden nå