Veioppdrag til 1.250.000.000 kroner

Veioppdrag til 1.250.000.000 kroner

Statens vegvesen har kunngjort konkurranse om E6 Biri-Otta, Hovedentreprise H2 Vinstra-Sjoa. Veivesenet anslår at kontrakt-verdien vil ligge rundt 1,25 milliarder kroner.

Frist for å levere tilbud eller anmode om deltakelse er satt til 15. oktober 2013 klokken 12:00. Tilbudsåpningen finner sted 15. november 2013 klokken 12 i Statens vegvesens byggherrerigg i Åmilliomveien i Ringebu.

Tilbudsbefaring skal avholdes 20. august med start klokken 9 ved byggherreriggen.

Arbeidet består av:

• Bygge ca. 16 km ny tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt som inkluderer tunnel gjennom Teigkampen (T10,5) på ca. 3,6 km.

• Bruer i linjen, tunnelportaler, kulverter, jernbanebru, tekniske bygg, overgangsbruer mm. Kvam bru er den lengste på ca. 270 meter.

• Bygge ca. 12 km lokalveier.

• Bygge ca. 2 km gang- og sykkelvei.

Økonomiske krav til entreprenøren

Med Alpine Baus konkurs friskt i minne er det interessant å se hva Statens vegvesen stiller av økonomiske og finansielle krav til den som skal bli tildelt hovedentreprisen:

«Tilbyders omsetning: Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste regnskapsårene. Med relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter. Tilbyders gjennomsnittlige årlige omsetning bør være minst like stor som den årsomsetning kontrakten vil generere.

Egenkapital, soliditet: Egenkapital og totalkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital og totalkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dokumentasjon av eventuelle vesentlige endringer i tilbyders egenkapital og soliditet i forhold til siste revisorbekreftede regnskap skal følge tilbud.Det kreves at tilbyders egenkapital er minimum 130 millioner kroner. Dersom tilbyder er arbeidsfellesskap, gjelder kravet samlet for alle deltakerne. For arbeidsfellesskap gjelder videre at egenkapitalen er positiv for hvert enkelt av deltakerne.»

Forsiden nå