Optimisme preget utstillingen i Las Vegas Convention Center som har utnyttet all ledig utstillingsplass mellom hotellkompleksene.
Optimisme preget utstillingen i Las Vegas Convention Center som har utnyttet all ledig utstillingsplass mellom hotellkompleksene.

Vekst i alle markeder

Selv om besøkstallet på snaue 120.000 på Conexpo i Las Vegas 22.-26. mars ikke er til å gå i taket av, siden dette er beskjedent sammenlignet med 420.000 på Bauma i 2010, ga maskinutstillingen anleggsnæringen et solid løft. Amerikanerne jublet fordi Conexpo er den største anleggsutstillingen i Nord-Amerika siden 2008, utstillerne jublet for større optimisme og større kjøpelyst i det amerikanske markedet, og en samlet anleggsindustri i verden jublet for at pilene igjen peker oppover i alle markeder.

Stemningen fra Las Vegas underbygges av at de fleste omsetningstallene fra produsentene for 2010 viser at nedgangstrenden etter de katastrofale 2009-tallene er brutt. @%:På samtlige av de pressekonferansene A&T dekket hos verdens ledende maskinprodusenter, var budskapet entydig: - Nå øker aktiviteten og salget, stagnasjonen etter finanskrisen er brutt.

Selv ikke usikkerhet om manglende komponentleveranser i kjølvannet av jordskjelvet og tsunamien og ødeleggelsene i Japan noen dager før utstillingen, maktet å forrykke dette totalbildet.

CeCe og Bauma-rapporten

I tillegg til rapportene fra de største produsentene, presenterte også Bauma-delegasjonen i Las Vegas analyser som er gjort av CeCe, den europeiske produsentorganisasjonen. Bak CeCe står 1200 produsenter fra 13 land med en omsetning på 20 milliarder euro i 2010 og 25% av maskinproduksjonen i verdensmarkedet.

- Vi er på vei tilbake til en normal situasjon i Europa, var konklusjonen i presentasjonen fra CeCe. Etter 37% nedgang i 2009 fikk vi en oppgang på 11% i 2010 og prognosen er ytterligere 5% økning i 2011.

I Europa står fire land, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Italia, for 60% av produksjonen av anleggsmaskiner, mens Skandinavia har 9%. Hjulene er kommet godt i gang igjen i de tre første landene, og det er også bevegelse i positiv retning i Italia. Et stort marked som Spania, derimot, henger fortsatt igjen.

At veksttrenden totalt sett er god, er spesielt god musikk i ørene til Bauma 2013. Med Tyskland i europeisk førersete er timingen meget riktig for kommende Bauma, noe det ikke ble lagt skjul på under pressekonferansen.

- Vi har nettopp avsluttet arbeidet og presenterer maskinproduksjon og maskinsalg i Europa, Nord-Amerika, Japan, India og Kina for 2010. I tillegg har vi foretatt en analyse av hva vi kan vente oss for 2011 i de samme markedene, og vi har også sett på trenden mot 2015, sier adm. direktør David Phillips i Off-Highway Research.

- Hovedkonklusjonen er at det blir en svak, men kontrollert vekst i Europa, det blir tilsvarende vekst i Nord-Amerika, og det samme i Japan dersom ikke ettervirkningene av jordskjelvet og tsunamien gir uanede forskyvninger. India utvikler seg meget raskt, og i Kina vil den ubrutte veksten i maskinproduksjonen etter tusenårsskiftet fortsette i forbausende høyt tempo.

- Alle har snakket om Kina som lokomotivet for verdens anleggsindustri, men hos produsentene peker også mye i retning av at India bør få stadig større interesse?

- Det er all grunn til å se på hva som skjer i India. I 2006 ble det solgt vel 34.000 anleggsmaskiner i landet og det var en vekst på 45% fra 2005. I 2007 passerte India 50.000 anleggsmaskiner, og etter moderat nedgang i 2008/2009 økte salget til vel 59.000 i 2010. Etter våre prognoser vil økningen bli på vel 10.000 enheter hvert år frem til 2015 hvor tallet kan bli 110.000 enheter. De to store maskingruppene i 2015 vil bli gravelastere og gravemaskiner (36.000/35.000 enheter) med mobilkraner (17.000) som nr. 3. I antall enheter vil India nærme seg maskinsalget i hele Vest-Europa i 2015, sier Phillips.

- Hva ligger det i utsagnet at veksten i Kina er forbausende?

- Våre analyser viser at det ble solgt 200.000 anleggsmaskiner i Kina i 2006, og hvert år senere har salget steget. Det er bemerkelseverdig at økningen ble på hele 56% i 2010 til nær 460.000 maskiner. Selv om årlig vekst prosentvis vil bli mindre i Kina frem mot 2015, er vår prognose at det likevel vil bli solgt 570.000 maskiner i landet. Hjullastere har tidligere vært maskin nr. 1 i Kina, men nå er det gravemaskinsalget som skyter fart. For fem år siden utgjorde gravemaskiner 20% av maskinsalget i landet, nå utgjør det 30%. Kinas maskinproduksjon representerte i 2010 over 50% av produksjon og etterspørsel av anleggsmaskiner på verdensmarkedet for anleggsmaskiner. De som skal være med i denne virksomheten, kan ikke unnlate å få fotfeste i Kina, sier David C. A. Phillips.

 

Forsiden nå