Formannen i NFF, Eivind Grøv, ønsker 760 deltagere velkommen.
Formannen i NFF, Eivind Grøv, ønsker 760 deltagere velkommen.

Vekst i tunneluttaket

- I 2009 lå tunnelindustrien nede med brukket rygg og en produksjon som var den laveste siden 2002. Derimot blir 2010 et meget godt år med et uttak på 4,5 mill. faste kubikk (fm3) i tunnel. Hele bergindustrien produserer et årlig uttak på ca. 10 mill. fm3 og verdiskapningen i vår felles industri anslås grovt til 15-20 milliarder norske kroner.

Med disse optimistiske tonene satte formannen i NFF, sjefsforsker Eivind Grov i Sintef, dagsorden for en konferanse som på alle måter går inn i rekken av de vellykkede.

Konferansen var nr. 48 i rekken, og med 760 deltagere var det fulle benkerader under konferansen og mer enn trangt på middagen om kvelden.

Bli ikke glemt

Det interne liv i NFF er meget aktivt og stort sett bygd på dugnadsprinsippet. Styret og komiteene har hatt over 60 møter, utgitt bøker og publikasjoner samt deltatt i internasjonale fora.

Dette til tross må bransjen sørge for å gjøre sin stemme gjeldene i dagens debatt. Derfor manet formannen til oppmerksomhet heller enn likegyldighet, og illustrerte hva han mente ved å sitere følgende lille dikt hentet fra Adresseavisen:

"Det smeller i grunnen, det buldrer fra oven. Hva er dette, er det mannen med hoven?

Serviser spretter, og bilder dangler. Verst er det, når gebisset skrangler".

Foranledningen til diktet var ny E6 øst ut fra Trondheim sentrum i et tett bebygget område. - Et slikt dikt tyder på at opinionen følger med i det som skjer, og det sier også litt om hvordan bransjen har fulgt samfunnets behov og endringer gjennom tiår, sa Eivind Grøv.

Johannes Hope æresmedlem

Johannes Hope (67) er utnevnt til æresmedlem i Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF). Hope som er utdannet bygningsingeniør fra NTH i 1968, har vært sterkt delaktig i foreningens arbeid gjennom hele karrieren. Han deltok på sin første NFF-konferanse i 1970 og har opp gjennom årene deltatt på de fleste konferanser og kurs i NFFs regi.

Hope har sittet i mange NFF-komiteer og er i dag medlem av økonomikomiteen. I en periode på 90-tallet var han faglig sekretær. Han har også vært delaktige i flere NFF-publikasjoner, spesielt de engelskspråklige.

Forsiden nå