Gründer Jørn Tore Måleng bak Askim Entreprenør ser ut til å vinne prestisjejobben med å legge nytt dekke på Slottsplassen.
Gründer Jørn Tore Måleng bak Askim Entreprenør ser ut til å vinne prestisjejobben med å legge nytt dekke på Slottsplassen.

Venter på storkontrakt

Askim Entreprenør ligger godt an til å sikre seg prestisjejobben med å legge nytt dekke på Slottsplassen.

Spydeberg-selskapet har lagt inn det laveste anbudet, på 63,6 millioner kroner. Anbudet fra nærmeste konkurrent, Steen & Lund, er på 64,9 millioner.

Optimister

- Entreprenørene konkurrerer ikke bare på pris, også andre kriterier som kompetanse og fremdrift vektlegges. Vi er i høyeste grad optimister, sier daglig leder Thor-Ole Riiser i Askim Entreprenør.

Avgjørelsen om hvem som får kontrakten tas 19. april. Statsbygg ønsker jobben fullført til 200-årsjubileet for Grunnloven 17. mai neste år.

Grusdekket på Slottsplassen har vært en hodepine i lang tid. Etter langvarig eller kraftig regn flommer vannet nedover mot Karl Johans gate og tar med seg store mengder grus.

Original løsning

På grunn av motstand fra flere hold, blant andre Riksantikvaren, har det ikke vært aktuelt å erstatte grusen med fast dekke.

I stedet får Slottsplassen nå en original løsning. Den gamle grusen erstattes med et nytt gruslag som limes til asfalten med et lim basert på planteolje. Systemet er dansk.

Utskifting

Asfalten under grusen skal også skiftes ut, med et svart lag under og et rødt lag over, for å gi asfalten samme farge som grusen. Før asfaltlegging blir det masseutskiftning ned til 35 centimeters dybde.

Forsiden nå