De røde trekantene viser forandring i omsetning for bygg og anlegg år for år. De blå firkantene viser forandring i omsetning i utleiebransjen år for år. Utleie har mye større utslag på svingninger i markedet enn bygg og anlegg.
De røde trekantene viser forandring i omsetning for bygg og anlegg år for år. De blå firkantene viser forandring i omsetning i utleiebransjen år for år. Utleie har mye større utslag på svingninger i markedet enn bygg og anlegg.

- Vi er avhengig av bygg og anlegg

Utleiebransjen opplever svingninger i etterspørsel i takt med bygg og anleggs-bransjen. Forskjellen er at når bygg og anlegg (BA) svinger litt, svinger utleiemarkedet mye.

I 2008 opplevde bygg og anlegg en nedgang i omsetningen fra året før på 1,3 % - utleiebransjen opplevde en nedgang på 16,6 %! I 2011 og 2012 økte bygg og anlegg over 5 % - utleiebransjen med rundt regnet det dobbelte.

- Vi er dessverre nokså avhengig av byggenæringen i dag. Vi må kanskje ut på andre arenaer også, sier økonomisjef Odd Arne Gansmo i Utleiecompagniet (UCO) AS.

Ifølge lederen kommer ca. 85 % av omsetningen til utleiebransjen fra bygg og anlegg.

Maskinandelen av byggekostnadene

Under sitt innlegg om utleiebransjens posisjon og status, under Utleiekonferansen 2013, kom han også inn på hvor stor del av byggekostnadene som tilkommer maskininnsatsen. Dette tallet har ligget på mellom 28 og 33 % de siste fire årene.

- Når vi vet at omsetningen til utleiebransjen er rundt 1,5 % av omsetningen i bygg og anlegg per år, er det et betydelig ubenyttet potensiale for oss her.

Forsiden nå