Påbyggerne er blitt fabrikanter og må tilfredsstille EU-bestemmelser.
Påbyggerne er blitt fabrikanter og må tilfredsstille EU-bestemmelser.

Viktig endring for påbyggere

Godkjenningsdirektivet trer i kraft fra 15. september.

Det såkalte godkjenningsdirektivet («Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil») er gjeldende ny forskrift for førstegangs godkjenning av biler og tilhengere. Det som får størst innvirkning her i landet, er det som gjelder enkeltgodkjenninger. Dette omfatter i hovedsak lastebilpåbygg, tilhengere og til en viss grad bilinnredninger levert av norske påbyggere.

Hovedprinsippet i godkjenningsdirektivet er at biler og tilhengere som er godkjent i et EU/EØS-land også skal være godkjent i alle andre EU/EØS-land. For serieproduserte biler typegodkjent i EU vil de nye reglene ha liten praktisk betydning. Annerledes stiller det seg med lastebiler som i liten grad leveres med komplette påbygg fra fabrikk. Det er sluttleverandøren, som regel påbyggeren, som er totalansvarlig overfor registreringsmyndigheten.

Påbyggerbedrifter er etter de nye bestemmelsene å anse som fabrikanter av kjøretøy. Det innebærer at de skal teste og dokumentere at tekniske krav er oppfylt. Fabrikanten kan utarbeide dokumentasjonen selv eller få arbeidet gjort av en teknisk prøveinstans.

Satte en støkk

Både Vegdirektoratet, Samferdselsdepartementet og Påbyggergruppen innenfor Norsk Industri har jobbet med godkjenningsdirektivet (2007/46/EF) i lang tid. Da direktivet først ble kjent for påbyggerne, satte det en støkk i bransjen. Man kunne få inntrykk av at typegodkjenning av småserier og enkeltprodukter skulle foretas av akkreditert teknisk prøveinstans som Norge i henhold til EU-bestemmelser ikke har en eneste av. I praksis ville det ha betydd kroken på døra for de fleste norske påbyggervirksomheter.

Kravet til dokumentasjon

Under marsjen har det stort sett gått seg greit til. Myndighetene har kommet til en forståelse av at det måtte utarbeides bestemmelser som norske påbyggere kan leve med. Det springende punktet har hele tiden vært hvilke krav myndighetene vil stille til dokumentasjon. Mange lastebilforhandlere og påbyggere har en erfaring for at bestemmelser praktiseres noe forskjellig fra trafikkstasjon til trafikkstasjon. Vegdirektoratet ønsker å unngå dette, og har utarbeidet "Veiledning til forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil" som skal være retningsgivende for både påbyggere og kontrollmyndighet. Om få dager får vi svar på om innføringen av godkjenningsdirektivet går smidig for seg.

Godkjenningsdirektivet erstatter i helhet Kjøretøyforskriften når det gjelder nye biler og tilhengere. Det er fortsatt en teoretisk mulighet for å få godkjent kjøretøy etter Kjøretøyforskriften i ett år, men da må understellsnummer på det aktuelle kjøretøyet være mottatt en Statens vegvesen senest 14. desember.

 

Forsiden nå