Framtidsmuligheter i Sydvaranger Gruve.
Framtidsmuligheter i Sydvaranger Gruve.

Vil ha dobling av produksjonen

En klar overvekt av innbyggerne i Sør-Varanger stiller seg positive til at Sydvaranger Gruve får tillatelse til å doble produksjonen.

Ifølge en undersøkelse fra Respons analyse støtter seks av ti innbyggere gruveledelsen.

- Vi er veldig fornøyde med slike tall. For oss er det ekstremt viktig at folk føler vi er en naturlig del av lokalsamfunnet, sier adm. direktør Ismo Haaparanta i Sydvaranger Gruve til avisa Finnmarken.

2012 var et vanskelig år for Syd-varanger. Lave jernmalmpriser gjorde at selskapet måtte redusere bemanningen ifjor høst med rundt 40 stillinger. Samtidig klarte ikke de australske eierne i Northern Iron å selge selskapet. Samtaler med indiske og russiske interesser strandet i november.

Gjenåpningen av gruvene, som var kostnadsberegnet til 700 millioner kroner, har fått en totalpris på over 2,2 milliarder. Og lav produksjon, dårlig lønnsomhet og gammel infrastruktur i anlegget skal være noen av årsakene til at begge selskapene som var interessert, trakk seg.

- Fjoråret var utfordrende for oss, med de laveste jernmalmprisene på tre år. Vi måtte gjøre noen endringer i organisasjonen, og jeg føler at vi er bedre rustet nå til å møte nye utfordringer.

Haaparanta er positiv for det nye året og sier at selskapet planlegger en totalproduksjon på 2,7 millioner tonn i år.

Bernt Nilsen, som leder Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden, vil ikke tolke svarene i undersøkelsen fra Respons analyse som at innbyggerne i Sør-Varanger nødvendigvis er positive til at gruvene får doblet produksjonen.

- Vi er ikke en aksjon som er i mot gruedrift i Sør-Varanger. Men vi ønsker en forsvarlig og fornuftig gruvedrift. En dobling av produksjonen betyr halvering av gruvas levetid. Dette betyr lavere skatteinngang for kommunen, økt forurensning på kort sikt. Jeg tror ikke svarene i undersøkelsen ville blitt de samme dersom disse faktorene hadde blitt tatt med i spørsmålene som er stilt, sier Nilsen til Finnmarken.

 

Forsiden nå