Slike forbikjøringer kan bli forbudt.
Slike forbikjøringer kan bli forbudt.

Vil ha forbikjøringsforbud

UP ønsker tiltak mot farlige forbikjøringer med lastebiler.

UP-sjef i Østfold og Follo, Stein-Olaf Røberg, sier at dette er nødvendig for å hindre massekollisjoner som den som skjedde på Europavei 4 ved Helsingborg i Sør-Sverige nylig. 71 kjøretøy, over halvparten lastebiler, lå strødd utover motorveien.

Frykt

Med vogntog på 50 tonn som dundrer forbi hverandre på E6 gjennom Østfold og Follo frykter han at katastrofeulykken like gjerne kunne ha skjedd i Norge.

- Vi har firefelts motorvei og høyhastighetsvei, og vi har mye tungtrafikk på hovedåren til og fra kontinentet, sier Røberg til NRK Østfold.

Menneskelig feil

- Folk tror at man kan kjøre som man vil på motorveiene. Men her var det tett tåke, glatt og folk som kjørte for fort. Da skjer dessverre ting som dette, sier närpolissjef i nordre Skåne, Jesper Bengtsson.

Norske sjåfører

Også norske tungbilsjåfører forteller om stygge forbikjøringer og at bilene ikke holder god nok avstand.

- Et av tiltakene våre er å se på adferden og eventuelt gripe inn der vi mener at det er grunn til det, sier Stein-Olaf Røberg.

Forsiden nå