Norsk subsea-teknologi er etterspurt i Brasil.
Norsk subsea-teknologi er etterspurt i Brasil.

Vil ha trøndersk teknologi på brasiliansk havbunn

1400 milliarder skal investeres i et brasiliansk oljeeventyr, og trønderne vil være med på leken.

Nettverket for offshorebedrifter i Trønderlag, NCEI Offshore, samler trønderske leverandører og Petrobrás til workshop i Rio de Janeiro. Målet er at trønders teknologi etter hvert skal utnyttes på havbunnen utenfor Brasil.

- Motivet er rett og slett markedsføring og salg. Vi tror at dette skal føre til flere forretningsmøter og i neste instans signerte kontrakter, sier leder i NCEI Offshore Gunn Kari Hygen.

Workshopen «Technology for subsea operations in deep waters» skal dreie seg om norsk subsea-teknologi. Reservoarene på brasiliansk sokkel ligger r en stor del på over 1000 meters dyp, og er dermed krevende å hente opp.

Etterspør norske løsninger

Ifølge direktøren ved Innovasjon Norges Brasil-kontor, Helle Moen, er brasilianerne opptatt av norsk subsea-teknologi.

- Vi registrerer at implementeringen av de nasjonale strategiene på feltet har tatt lengre tid enn hva som var tenkt. Noe av årsaken var nok for store forventninger til egen teknologiutvikling og derfor har blant annet norske løsninger på subsea-teknologi blitt etterspurt. Det finnes allerede 140 norske bedrifter i Rio, sier Moen.

Bedriftene som skal presentere løsningene sine under workshopen er Roxar, Marine Cybernetics,  Force Technology, Star Information System og Teekay Productions. I tillegg skal professor dr. Asgeir Sørensen fra NTNU Applied Underwater Robotics Laboratory holde et foredrag sammen med professor dr. Décio Crisol Donha fra Universitetet i São Paulo.

I dag produserer Brasil rundt 2 millioner oljeekvivalenter om dagen, noe som tilsvarer den norske produksjonen. Det planlegges å øke denne produksjonen til 4,2 millioner innen 2020.

1400 milliarder kroner

For å nå det måle ter Petrobrás nødt til å investere rundt 1400 milliarder kroner over de neste fem årene.

 - Dette er rett og slett et eventyr. Norske leverandører har allerede en fot innenfor døra, og nå må vi styrke momentet og gjennomslagskraften. Det er enorme kontrakter som skal ut og vi vil ha dem hit, sier en spent prosjektleder.

Workshopen arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge. Bedrifter som ønsker å være med kan melde seg på hjemmesiden til NCEI.no. Og alle interesserte bedrifter inviteres med i delagasjonen og får delta på møtene.  

NCEI Offshore er i dag det største nettverket av offshorebedrifter i Trøndelag, og er en viktig gren av næringsklyngen NCE Instrumentation. I det siste året har medlemsmassen vokst, samtidig som aktivitetene har blitt rettet mer direkte mot rammekontraktører og operatører. Subsea-workshopen med Petrobrás er en viktig del av den internasjonale satsingen.

 

Forsiden nå