Tunnelalternativ Fv 457 på strekningen Kjos-Møvig i Kristiansand.
Tunnelalternativ Fv 457 på strekningen Kjos-Møvig i Kristiansand.

Vil ha tunnel i Vågsbygd

Statens vegvesen har utredet to forslag til midlertidige løsninger for transportutfordringene i Ytre Vågsbygd i Kristiansand.

Kostnadsberegninger viser imidlertid at begge alternativene blir meget dyre.

- Løpemeterprisen er oppe i om lag 250.000 kroner, sier prosjektleder Asbjørn Heieraas.

- Det er kostbart å bygge i et område med både boliger og næringsarealer. Med en så dyr løsning, er det naturlig å vurdere også andre løsninger. Vi har derfor også sett på et tunnelalternativ.

Statens vegvesens foreløpige vurdering er at et tunnelalternativ på sikt vil være mer fremtidsrettet for å imøtekomme transportutfordringene i Ytre Vågsbygd. Det vil gi bedre trafikkavvikling og bedre nærmiljø.

Trafikkmengdene blir vesentlig mindre spesielt ute ved Møvig skole. Både støy og utslipp av klimagasser blir mindre. Dessuten viser grove overslag at den ekstra kostanden er relativ liten.

- Vi mener derfor at det er riktig å satse på tunnelalternativet, fremfor å bygge ut langs dagens veg, avslutter prosjektleder Asbjørn Heieraas.

 

Forsiden nå