Dårlige veier går på helsa løs.
Dårlige veier går på helsa løs.

Visste vi det ikke...?

Dårlig veistandard går på helsa løs.

Dårlige veier med ujevnt belegg går ut over yrkessjåførenes helse. I tillegg til ryggskader gir dårlig veibane også større risiko for trafikkulykker.

Dette går frem av en undersøkelse fra svenske Vectura Consulting AB, ledet av sivilingeniør Johan Granlund. @%:Selskapet har målt veirelaterte vibrasjoner i lastebiler som kjørt til sammen 3700 km i Norge, Sverige, Finland og Skottland. Undersøkelsen viser blant annet at uheldige vibrasjoner er 39% høyere om senvinteren og våren sammenlignet med høsten. Undersøkelsen slår også fast at nylagt asfalt har "forbausende mye ujevnheter" i den nordre delen av Europa.

Forsiden nå