Traffic & Product Safety Director Carl Johan Almqvist sammen med et lite knippe av sine sikkerhetseksperter. Fra venstre Almqvist, Achim Beutner, Karsten Heinig og Bjørn Svedlund. Navnene indikerer at dette er en internasjonal bransje.
Traffic & Product Safety Director Carl Johan Almqvist sammen med et lite knippe av sine sikkerhetseksperter. Fra venstre Almqvist, Achim Beutner, Karsten Heinig og Bjørn Svedlund. Navnene indikerer at dette er en internasjonal bransje.

Volvo-fokus på sikkerhet

Det er drøyt 40 år siden Volvo etablerte sin egen havarikommisjon for å forske på trafikkulykker. Fortsatt ligger Volvo Lastvagnar i tet når det gjelder sikkerhetsarbeid, og i løpet av noen få år vil kjøretøyene inneholde betydelig mer sikkerhetsutstyr enn i dag.

Carl Johan Almqvist har lang fartstid hos Volvo Lastvagnar og har i dag den formelle tittel av Traffic & Product Safety Director. Han har et kobbel av sikkerhetseksperter til hjelp. Vi har truffet Almqvist og noen av dem på Volvo Technology, en egen avdeling på Volvo-fabrikken i Göteborg. Her jobber 600 ansatte så å si med fremtiden, blant annet assistent- og sikkerhetssystemer som vil komme på lastebiler og busser de nærmeste årene.

I Europa omkommer hvert år rundt 40.000 mennesker i trafikken. Nesten alle trafikkulykker skyldes sjåførfeil, nesten ingen kjøretøyet.

- Når vi kjører bil, burde vi egne oss til det - og bare det, sier Almqvist. - Når alle sanser er skjerpet på det å kjøre bil, gjør vi sjelden feil. Når du sender en SMS bak rattet, er risikoen hele 23 ganger større for at det skal skje en ulykke! Eller ta dette med sikkerhetsbeltet. 95% av lastebilsjåfører som blir drept i trafikken, kjører uten belte. De blir kastet ut av frontruta og overkjørt av sin egen bil. Når en lastebil går ut av veien, er det bare unntaksvis at sjåfører som sitter fastspent, blir drept.

- Vi vet mye om hvorfor ulykker skjer, og vi vet stadig mer om hvordan vi kan unngå dem, sier Almqvist. - Vår oppgave blir å lage bilene slik at de hjelper førerne å unngå risikohandlinger i trafikken.

Sikkerhetsassistenter

De dystre ulykkestallene i Europa har blant annet ført til at EU betaler en betydelig del av den sikkerhetsforskningen Volvo og andre aktører jobber med. To EU-prosjekter med Volvo som en sentral aktør, er euroFOT ( European Field Operational Test) og HAVEit ( Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport). Førstnevnte tar for seg åtte forskjellige assistentsystemer, mens HAVEit går på samspillet mellom elektronikken og sjåføren.

Fremtiden er interessant når det gjelder assistentsystemer i lastebiler. Mye av det vi så hos Volvo, vil kunne være produksjonsklart om få år. Noen systemer eksisterer allerede, men vil bli klart forbedret. Et av disse er ESP, elektronisk stabilitetsprogram. Dette begynner å bli vanlig på trekkvogner, men vil etter hvert komme på de aller fleste kjøretøykombinasjoner. Det samme gjelder systemer som sier ifra hvis man utilsiktet er i ferd med å forlate filen man kjører i. Neste generasjon vil ikke bare si ifra, men også sørge for at bilen fysisk holder seg der den skal.

Elektronisk lastebiltog

ACC, Adaptive Cruise Control, også kalt avstandsregulert tempomat på norsk, sørger ikke bare for å opprettholde innstilt hastighet, men også for å bremse ned kjøretøyet når man kommer for nær bilen foran. Neste generasjon, ACC Stop & Og, vil også fungere i kø med hyppig stans og igangkjøring. Kombinert med et system som holder kjøretøyet på plass i filen, har man i realiteten et elektronisk sammenkoblet lastebiltog.

Blindsoner

Lastebilens blindsoner er et farlig oppholdssted for andre trafikanter. Volvo har kommet meget langt i utprøving av kamerasystemer som dekker hele området rundt kjøretøyet. Et intelligent dataprogram setter sammen alle kamerabildene slik at sjåføren ser alt rundt kjøretøyet på en skjerm på dashbordet. Hvis man likevel ikke er oppmerksom nok og risikerer å kjøre på en fotgjenger eller syklist, sier systemet fra og sørger for at det ikke skjer noe sammenstøt.

Bilen "ser" veien

Navigasjon er nærmest blitt allemannseie, men slike systemer vil i fremtiden gjøre mye mer enn å lede sjåfør og bil frem til bestemmelsesstedet. Med enda bedre kartverk koblet opp mot bilens øvrige systemer, vil elektronikk og datakraft tilpasse kjøringen til veiens topografi. Gasspådrag og hastighet vil ikke bare bli styrt for sikker kjøring, men også sørge for at transporten skjer med lavest mulig drivstofforbruk.

- Det er viktig å påpeke at både nåværende og kommende assistentsystemer ikke skal gjøre jobben for sjåføren, men hjelpe ham til å gjøre den sikrere og bedre. Det er hele veien personen bak rattet som er kaptein på skuta. Er sjåføren uenig med de elektroniske assistentene, er det han som overprøver og bestemmer, sier Almqvist.

Ikke sove nå

Det forutsetter selvsagt at sjåføren ikke sovner på jobb. Også dette har Volvo forsket på i mange år, blant annet med kamerasystemer som skal fange opp alle typiske tretthetstegn og sørge for å "vekke" sjåføren med lyd eller på annen måte. Et slikt system vil også kunne si ifra at det er tid for en hvil.

Forsiden nå