Vurderer nye regler for mobil i bil

Vurderer nye regler for mobil i bil

Holder'n kan bli frivillig.

Vegdirektoratet har sendt ut på høring forslag til endring i forskriften for bruk av håndfri mobiltelefon under kjøring med høringsfrist 14. september.

I de nåværende bestemmelsene heter det at telefonen skal være fastmontert i holder.

Det er mer enn ti år siden forskriften kom, og den tekniske utviklingen har løpt noe fra bestemmelsen. Nå kan mange mobiltelefoner fjernbetjenes fra håndfrienheten mens selve telefonen gjerne kan ligge i en lomme eller bilens hanskerom. I utkastet til ny forskrift vil det bli tillatt å betjene telefonen på denne måten.

I ny forskrift vil det bli opprettholdt at telefon eller håndfrienhet bare kan betjenes for å igangsette og avslutte samtale. Sending av SMS'er eller inntasting av adresse på mobiltelefonens navigasjons-app eller dedikert navigasjonsutstyr når bilen er i bevegelse, vil fortsatt være forbudt.

Vegdirektoratet fjerner kravet om at telefonen skal være fastmontert i holder hvis den kan fjernbetjenes fra håndfrienheten.

 

Forsiden nå