Dow Jones Sustainability

MAN høyt opp på bærekraftindeks

Også i 2015 har MAN fått høyt score på bærekraftindeksene Dow Jones Sustainability World og Europe Indeks. Det er ratingbyrået for bærekraft, RobecoSAM, som har foretatt vurderingen.

CNH blant verdens beste

Bærekraftindeksen Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) har utpekt CNH Industrial som ett av verdens mest bærekraftige selskaper. Det skjer for femte år på rad.