Rudshøgda

Kompetansesenter i Innlandet

Det såkalte TAKO-senteret på Rudshøgda mellom Hamar og Lillehammer ble offisielt åpnet 13. januar. Det er det eneste av sitt slag i landet og samler viktig viktige funksjoner i Innlandet.