Rudshøgda

Kompetansesenter i Innlandet

Det såkalte TAKO-senteret på Rudshøgda mellom Hamar og Lillehammer ble offisielt åpnet 13. januar. Det er det eneste av sitt slag i landet og samler viktig viktige funksjoner i Innlandet.

Fra Prøysen til kunnskapssenter

I begynnelsen av oktober tas det nye service- og kunnskapssenteret for transport og anlegg i bruk i det gamle Prøysenhuset på Rudshøgda, midt i triangelet mellom mjøsbyene Hamar, Lillehammer og Gjøvik.

Åpen dag på Rudshøgda

21. august arrangeres Rudshøgdadagen for første gang, og fokus kommer til å ligge på anleggs- og transportsektoren. Rudshøgda ligger meget sentral i Innlandet midtveis mellom Hamar og Lillehammer.