Stig Ingar Evje

- Har militær trening fra Spåtind

Janne og Tone Evje, søstre av Stig Ingar Evje, opplyser at broren har en sterk tilknytning til Spåtind-området. Nå er de selv på Spåtind, og har snakket med politiet og vitner.