Hydrogenkonferansen 2019

  • Fra: 27. mai 2019
  • Til: 28. mai 2019
  • Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo

Les mer (hydrogen.no)

Hydrogenkonferansen er en møteplass for alle som er interessert i hydrogen som løsning innen veitransport, langtransport, industri, kraftregulering, luftfart eller i maritim sektor.

Forsiden nå