Miljø & Teknikk

  • Fra: 5. mars 2019
  • Til: 7. mars 2019
  • Sted: Norges varemesse, Lillestrøm

Les mer (miljoogteknikk.no)

Messen Miljø & Teknikk  arrangeres hos Norges Varemesse, Lillestrøm. Messen omfatter all lokal infrastruktur.

I tillegg til en omfattende utstilling er det en rekke faglige og sosiale aktiviteter med seminarer, konkurranser og underholdning.

Messen dekker fagområdene:

  • Avfall og gjenvinning
  • Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og eiendom
  • Plan- og byggesak
  • Brann, sikkerhet og beredskap
  • IT, kart og geodata
  • Utemiljø, veg, trafikk, parker, idretts- og grøntanlegg
  • Vannforsyning, avløp og overvann
Arrangør 

for messen Miljø & Teknikk er Norsk Kommunalteknisk Forening i samarbeid med en rekke faglige og ideelle foreninger.

Forsiden nå