Gudbrand Lindstad i Dyreferd AS søker pålitelige sjåfører til snøbrøyting i Oslo og Bærum

Stillingen er satt passiv.

Finn ledige stillinger.

Er DU vår nye traktorfører?

Gudbrand Lindstad i Dyreferd AS søker pålitelige sjåfører til snøbrøyting i Oslo og Bærum

Du må ha sertifikat for traktor

Du bør ha erfaring fra traktorkjøring ogmå inneha sertifikat for traktor

Opplæring gis.

Av hensyn til bedriftens avtale med oppdragsgiver må du kunne stille på arbeid på kort varsel. Derfor kan du ikke ha lenger reiseveg til Oslo og Bærum enn 1 - 1 1/2 times kjøring.

Arbeidet er timelønnet og sesongbasert.

Etter opplæring og for erfarne snøbrøytere er timelønn over tariff.

Ta snaret mulig kontakt med Gudbrand Lindstad på telefon for mer informasjon

Gå til søknadsskjema